Kjøp og selg fond uten BankID

Mangler du BankID kan du bestille med blankett.

Nyttige lenker om fond

Slik kjøper du fond:

  • Fyll ut og signer tegningsblankett og send den som vedlegg via kontaktskjema.
  • Send oss kopi av pass, førerkort eller bankkort med bilde via samme kontaktskjema. Alternativt kan tegningsblankett og ID'en bli sendt i vanlig post eller bli levert direkte hos oss. 

Slik selger du fond: 

Alternativ 1: 

  • Logg inn på Min Side og selg der.
  • Salget må registreres før kl. 13.00 for å få samme dags sluttkurs (bortsett fra for KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I og II, KLP AksjeFremvoksende Markeder Flerfaktor og KLP AksjeAsia Indeks I, II, III og IV der man får neste virkedags sluttkurs).

Alternativ 2:

  • Fyll ut og signer innløsningsblanketten.
  • Legg ved kopi av pass, førerkort eller bankkort med bilde. Send inn innløsningsblanketten og ID via vårt kontaktskjema. Alternativt kan dette bli sendt i vanlig post eller bli levert direkte hos oss. 
  • Mottar vi blanketten før kl. 13.00 vil salget få samme dags sluttkurs (bortsett fra for KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I og II, KLP AksjeFremvoksende Markeder Flerfaktor og KLP AksjeAsia Indeks I, II, III og IV der man får neste virkedags sluttkurs).

Bør jeg selge nå?

Din fondssparing vil svinge både opp og ned med markedsutviklingen. Det betyr at du må regne med nedturer underveis. I løpet av de siste 20 årene har Oslo Børs hatt omlag 40 kursfall på ti prosent eller mer. Likevel har børsen steget med over 500 prosent i samme periode. Husk at sparing i fond bør være et langsiktig prosjekt.

Skatt i verdipapirfond

Vi ivaretar rapportering av din fondssparing til Skattedirektoratet for deg. Skattereglene for verdipapirfond er kompliserte. Du får årsoppgave fra VPS med alle opplysninger du trenger. Detaljene kan du finne på VPS Investortjenester. Hvis du er norsk og skatter til Norge, vil opplysningene fylles automatisk inn i skattemeldingen. Da vil du beskattes etter aksjonærmodellen for inntekt fra aksjer. Det er ulik beskatning på inntekter fra aksjer og rentepapirer.

Aksjesparekonto

Om du har aksjefondene dine på en aksjesparekonto kan du bytte mellom aksjefond og ta ut den opprinnelige investeringen uten å betale skatt. Les mer om aksjesparekonto