Fondspakker

Våre fondspakker består av ett fond som igjen er investert i et bredt utvalg av KLP-fond. De er satt sammen for å gi god avkastning i forhold til ulike sparehorisonter og ønsket risikonivå.