Åker sol fjell

Aksjesparekonto vs fondskonto

Les mer om hva som skiller disse to kontotypene fra hverandre, og hvilken som passer ditt behov.

Aksjesparekonto

På aksjesparekonto i KLP kan du kun ha KLPs aksjefond. Det betyr at du ikke kan ha rente- og kombinasjonsfond på denne kontoen.

Aksjesparekontoen består av en ASK-fondskonto som blir opprettet ved kjøp av aksjefond. I tillegg må du ha en ASK-bankkonto som du oppretter i KLP Banken.

Fordeler

 • Å spare på aksjesparekonto passer for deg som ønsker å ha fleksibilitet til å kjøpe og selge aksjefond uten i betale skatt underveis.
 • Du kan ta ut innskuddene uten å betale skatt.
 • Du betaler først skatt når du tar ut mer penger enn du har investert.
 • På en aksjesparekonto kan du bytte mellom aksjefond uten å betale skatt underveis.
 • Salgsgevinster kan i sin helhet benyttes til reinvesteringer i nye aksjefond eller plasseres midlertidig på ASK-bankkonto. ASK-bankkonto er en rentefri bankkonto som opprettes i KLP Banken.
 • Du får skjermingsfradrag på det du setter inn på aksjesparekontoen.

Ulemper

 • Du kan bare ha en aksjesparekonto hos KLP. Skattemessig vil aksjesparekontoen blir behandlet samlet, også dersom du ønsker å for eksempel spare til flere barn på samme aksjesparekonto.
 • Ved flytting eller arv må alle aksjesparekontoene som står på samme person, flyttes samtidig.
 • Du får ikke skattefradrag på tap før aksjesparekontoen avsluttes.

Ordinær fondskonto

Du kan spare både aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond på en ordinær fondskonto i KLP.

Fordeler

 • Hver konto er et separat skatteobjekt. Du kan ha så mange ordinære fondskontoer du ønsker i KLP.
 • Denne type konto gjør det enklere å skille egen sparing fra barna sin sparing.
 • Det er enkelt å gi en ordinær fondskonto videre som gave eller arv. Du betaler først skatt ved realisasjon.

Ulemper

 • Bytte av aksjefond fører til realisasjon, det vil si at du må betale skatt på gevinst og får skattefradrag for tap. 
 • Du kan ikke ta ut den opprinnelige investeringen i aksjefond uten å betale skatt.
 • Selger du fondene må du skatte av gevinst, og du får skattefradrag for tap.

Om aksjesparekonto

Enkeltpersoner som har BankID kan opprette aksjesparekonto i KLP. Vi tilbyr ikke aksjesparekonto for mindreårige (gavesparing), eller for organisasjoner, aksjeselskap eller lignende.

Aksjefond fra KLP kan stå på vår aksjesparekonto. Vi tilbyr ikke aksjefond fra andre leverandører.

Du kan kun ha én aksjesparekonto hos KLP.

Selv om du oppretter flere ASK-fondskontoer på samme fødselsnummer, blir de behandlet som én konto skattemessig. Det er ikke mulig å skille på ASK-fondskontoene verken skattemessig, eller ved arv eller flytting av aksjesparekontoen til en annen leverandør.

Vil du spare til andre kan du opprette flere ordinære fondskontoer, som du kan gi videre som arv skattefritt.

Det er mulig å kjøpe KLPs fond hos andre tilbydere, dersom du ønsker å spare til andre på ulike aksjesparekontoer. Ta kontakt med de ulike tilbyderne for å undersøke nærmere hvilken løsning de har.

Når du åpner en aksjesparekonto hos oss kan du også opprette en ASK-bankkonto.

Du trenger en ASK-bankkonto for å ta ut penger midlertidig av aksjefond uten å realisere gevinst, hvis du for eksempel vil bytte fond.

Kontoen er rentefri og sperret for annen bruk, og dekket av innskuddsgarantien fra bankenes sikringsfond.

Du kan selge hele eller deler av fondene dine på Min Side.

Der kan du velge mellom å overføre salgsummen til den vanlige bankkontoen din, eller til ASK-bankkonto i KLP. Overfører du mer enn den opprinnelige investeringen til en vanlig bankkonto må du skatte av gevinsten.

Du kan ta ut hele innskuddet ditt fra aksjesparekontoen og ASK-bankkontoen uten å betale skatt. Det er først når du tar ut gevinst at du må betale skatt.

Vil du få fradrag for tap, må du først ta ut alt fra aksjesparekontoen (og ASK-bankkontoen). Deretter må du gi oss beskjed om å avslutte aksjesparekontoen og ASK-bankkontoen. Tapet vil kun bli godkjent av Skatteetaten etter du har avsluttet aksjesparekontoen.

Du kan overføre hele (ikke deler av) aksjesparekontoen uten at det utløser skatt. Mottakeren vil da overta ditt skattegrunnlag.

Vi har dessverre ingen praktisk måte å gjøre dette på i dag, men jobber med en løsning for dette. Det betyr at om du ber oss flytte en aksjesparekonto som gave nå, fører det til en skatterealisasjon.

Skjermingsrenten er en rente som blir fastsatt av myndighetene hvert år. Den reduserer gevinstbeskatningen for sparere i aksjefond fordi avkastning opp til skjermingsrenten er skattefri. Grunnlaget for beregningen av skjermingsrenten på aksjesparekontoer er litt annerledes enn for VPS-kontoer. For aksjesparekontoer beregnes skjermingsrenten med basis i laveste innskudd på aksjesparekontoen i av løpet av året.

Eksempel:

1. januar har du 100 000 kroner på aksjesparekontoen.

1. april selger du andeler for 50 000 kroner og tar det ut fra aksjesparekontoen.

1. august kjøper du andeler for 150 000 kroner.
31. desember er kostpris på innestående beholdning 200.000 kroner, men skjermingsrenten for året beregnes med utgangspunkt i laveste innskudd i løpet av året (50.000 kroner).
Er skjermingsrentesatsen 1 prosent, så blir skjermingsrenten for dette året 50.000 kroner x 0,01 = 500 kroner. 500 kroner av en eventuell gevinst er altså skattefri.  

Lyspære

Lurer du fortsatt på noe?

Fikk du ikke svar på det du lurte på? Kontakt oss via vårt kontaktskjema eller på telefon 55 54 85 00

Kontaktskjema