Åker sol fjell

Forskjellen mellom aksjesparekonto og ordinær fondskonto

Les mer om hva som skiller disse to kontotypene fra hverandre, og hvilken som passer ditt behov.

Aksjesparekonto

På aksjesparekonto i KLP kan du kun ha KLPs aksjefond. Det betyr at du ikke kan ha rente- og kombinasjonsfond på denne kontoen.

Aksjesparekontoen består av en ASK-fondskonto som blir opprettet ved kjøp av aksjefond. I tillegg må du ha en ASK-bankkonto som du oppretter i KLP Banken.

Fordeler

 • Å spare på aksjesparekonto passer for deg som ønsker å ha fleksibilitet til å kjøpe og selge aksjefond uten i betale skatt underveis.
 • Du kan ta ut innskuddene uten å betale skatt.
 • Du betaler først skatt når du tar ut mer penger enn du har investert.
 • På en aksjesparekonto kan du bytte mellom aksjefond uten å betale skatt underveis.
 • Salgsgevinster kan i sin helhet benyttes til reinvesteringer i nye aksjefond eller plasseres midlertidig på ASK-bankkonto. ASK-bankkonto er en rentefri bankkonto som opprettes i KLP Banken.
 • Du får skjermingsfradrag på det du setter inn på aksjesparekontoen.

Ulemper

 • Du kan bare ha en aksjesparekonto hos KLP. Skattemessig vil aksjesparekontoen blir behandlet samlet, også dersom du ønsker å for eksempel spare til flere barn på samme aksjesparekonto.
 • Ved flytting eller arv må alle aksjesparekontoene som står på samme person, flyttes samtidig.
 • Du får ikke skattefradrag på tap før aksjesparekontoen avsluttes.

Ordinær fondskonto

Du kan spare både aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond på en ordinær fondskonto i KLP.

Fordeler

 • Hver konto er et separat skatteobjekt. Du kan ha så mange ordinære fondskontoer du ønsker i KLP.
 • Denne type konto gjør det enklere å skille egen sparing fra barna sin sparing.
 • Det er enkelt å gi en ordinær fondskonto videre som gave eller arv. Du betaler først skatt ved realisasjon.

Ulemper

 • Bytte av aksjefond fører til realisasjon, det vil si at du må betale skatt på gevinst og får skattefradrag for tap. 
 • Du kan ikke ta ut den opprinnelige investeringen i aksjefond uten å betale skatt.
 • Selger du fondene må du skatte av gevinst, og du får skattefradrag for tap.

Om aksjesparekonto

Bare personlige skatteytere med BankID kan opprette aksjesparekonto i KLP, ikke organisasjoner, aksjeselskap og lignende. Vi tilbyr ikke aksjesparekonto for mindreårige (gavesparing).

Kun aksjefond fra KLP kan stå på vår aksjesparekonto.

I KLP kan du bare ha en aksjesparekonto. Om du oppretter flere ASK-fondskontoer på samme fødselsnummer, blir de behandlet som en konto skattemessig. Det er ikke mulig å skille på ASK-fondskontoene skattemessig, eller ved arv eller flytting av ASK. 

Dersom du ønsker å spare til andre hos KLP, er det mulig å opprette flere ordinære fondskontoer. Du kan gi den ordinære fondskontoen videre som arv skattefritt. Når du selger fond, må du imidlertid skatte av gevinsten. Det er heller ikke mulig å bytte mellom aksjefond skattefritt.

Det er mulig å kjøpe KLPs fond hos andre tilbydere, dersom du ønsker å spare til andre på ulike aksjesparekontoer. Ta kontakt med de ulike tilbyderne for å undersøke nærmere hvilken løsning de har.

Ved etablering av en aksjesparekonto vil du få mulighet til å opprette en ASK-bankkonto i KLP Banken. Du trenger en slik konto hvis du ønsker å ta ut penger midlertidig av aksjefond uten å realisere og/eller om du ønsker å flytte ASK-midler til/fra KLP. Kontoen vil være sperret for annen bruk og vil ikke betale renter. Kontoen er som andre kontoer i KLP Banken dekket av innskuddsgarantien fra bankenes sikringsfond.

Du vil kunne selge fondene dine på vanlig måte fra Min Side. Her velger du om du skal innløse til din vanlige bankkonto eller til din ASK-bankkonto i KLP Banken (hvis du har opprettet en slik konto). Det er viktig å være klar over at om du innløser til din vanlige bankkonto for mer enn den opprinnelige investeringen, må du betale skatt av gevinsten.

Du kan ta ut hele innskuddet ditt fra aksjesparekontoen/ASK-bankkontoen uten å betale skatt. Det er først når du tar ut gevinst at du må betale skatt. Om du skulle ønske å få fradrag for tap, må du først ta ut alt fra aksjesparekontoen (inkludert den tilhørende ASK-bank-kontoen). Deretter må vi få beskjed om å avslutte aksjesparekontoen/ASK-bankkontoen (på klp.no, velg kontakt, privat og fond). Tapet vil kun bli godkjent av Skatteetaten om dette blir gjort.

Du kan overføre hele (ikke deler av) aksjesparekontoen uten at det utløser skatt. Mottakeren vil da overta ditt skattegrunnlag. Vi har dessverre ingen praktisk måte å gjøre dette på i dag, men jobber med en løsning for dette. Det betyr at om du ber oss flytte en aksjesparekonto som gave nå, vil dette føre til en skatterealisasjon.

Skjermingsrenten er en rente som blir fastsatt av myndighetene hvert år. Den reduserer gevinstbeskatningen for sparere i aksjefond fordi avkastning opp til skjermingsrenten er skattefri. Grunnlaget for beregningen av skjermingsrenten på aksjesparekontoer er litt annerledes enn for VPS-kontoer. For aksjesparekontoer beregnes skjermingsrenten med basis i laveste innskudd på aksjesparekontoen i av løpet av året.

Eksempel:
La oss anta følgende:
1. januar står det andeler med kostpris 100.000 kroner på aksjesparekontoen.
1. april selges andeler for 50.000 kroner som tas ut fra aksjesparekontoen. Kostpris på innestående beholdning reduseres til 50.000 kroner.
1. august kjøpes det andeler for 150.000 kroner. Kostpris på innestående beholdning øker til 200.000 kroner.
31. desember er kostpris på innestående beholdning 200.000 kroner, men skjermingsrenten for året beregnes med utgangspunkt i laveste innskudd i løpet av året (50.000 kroner).
Er skjermingsrentesatsen 1 prosent, så blir skjermingsrenten for dette året 50.000 kroner x 0,01 = 500 kroner. 500 kroner av en eventuell gevinst er altså skattefri.  

Lyspære

Lurer du fortsatt på noe?

Fikk du ikke svar på det du lurte på? Kontakt oss via vårt kontaktskjema eller på telefon 55 54 85 00

Kontaktskjema