Arbeidere på jobb med tungt fysisk arbeid.

Migrantarbeidere i Qatar

Qatar bor det rundt to millioner migrantarbeidere. De utgjør 95 prosent av arbeidskraften i landet. Det høye antallet migrantarbeidere i forhold til folketallet er felles for mange av gulfstatene. Det er snakk om mennesker fra Asia og Afrika som har reist hit i søken etter en anstendig lønn.

KLP har hatt søkelys på rettighetene til migrantarbeidere i mange år, grunnet risikoen knyttet til brudd på grunnleggende arbeidsrettigheter. Vi har hatt dialog med flere selskaper om ulike former for tvangsarbeid som kan finnes i deres virksomhet og deres verdikjeder.

Meget kritikkverdige forhold

Qatar og den kritikkverdige situasjonen for mange migrantarbeidere har virkelig kommet i søkelyset etter at landet i 2010 ble tildelt verdensmesterskapet i fotball. Flere rapporter fra blant annet Amnesty og Business & Human Rights Resources Centre (BHRRC) dokumenterer nok en gang at migrantarbeiderne blir utnyttet og lider under dårlige arbeidsforhold. Det kan være alt fra at arbeidsgivere har urimelig stor kontroll over den ansatte til at mange av arbeiderne har betalt rekrutteringsavgifter eller fått forskudd på lønn som setter dem i gjeld til en agent eller arbeidsgiver. De kan også bli lovet andre arbeidsbetingelser enn hva jobben faktisk innebærer. Andre eksempler er at de ikke får lønn, at de jobber ekstremt lange arbeidsdager, trues med eller utsettes for vold, eller utnyttes på grunn av sårbar situasjon knyttet til oppholdsstatus eller manglende språkforståelse. Alle disse er forhold som utgjør risiko for moderne slaveri.

Fokus på hotellnæringen

I 2021 har vi i KLP blant annet fulgt opp de store hotellkjedene fordi hotellnæringen i Qatar har opplevd enorm vekst og opprusting inn mot VM. Vi har blant annet brukt funnene i rapporten BHRRC, «Checked out» for å se hvor den store risikoen er.

KLP har tatt kontakt med samtlige selskaper nevnt i rapporten (totalt 18 selskaper) og etterspurt mer informasjon om hotellkjedens praksis og retningslinjer. Kun fem selskaper har respondert på KLPs henvendelse, men bare fire av disse med svar på spørsmål. En av kjedene hevdet at de ikke har noen virksomhet i Qatar. De resterende tre svarte utfyllende i sine responser.

Vil følge nøye med

KLP vil fortsette å følge opp de aktuelle selskapene i Qatar, og ha fokus på migrantarbeideres rettigheter i gulfstatene generelt. Ettersom koronapandemien fortsetter og dens implikasjoner fortsatt preger verdensbildet, samt at oppløpet til fotball-VM nærmer seg, er det fortsatt et stort behov for at investorer opprettholder søkelyset på dette risikoområdet.

– Migrantarbeidere er noen av de mest sårbare i regionen og koronapandemien har fanget disse i en nedadgående spiral.

- Kiran Aziz, KLP Kapitalforvaltning