Bestefar med barnebarn i trillebår

Slik søker du pensjon

Du søker selv om pensjon fra KLP ved å logge deg inn på Min Side. Når du har logget inn velger du «søk pensjon» og hvilken type pensjon du ønsker. Mer om de ulike prosessene og hva du må ha klart før du søker finner du på denne siden.

Søk om pensjon nå

Alderspensjon

Overgangen fra arbeid til pensjon er et skifte i livet mange ønsker å forberede seg på. Vi har derfor laget en oversikt over hvordan søknadsprosessen foregår, og hva som er lurt å ha klart før du sender inn søknad til oss. Ønsker du å vite hva du får i alderspensjon kan du bruke Pensjonsveilederen på Min Side

Jeg har jobb med pensjon i KLP i dag
Jeg har tidligere hatt en jobb med pensjon i KLP

Søk om alderspensjon

Avtalefestet pensjon (AFP)

Avtalefestet pensjon (AFP) er en pensjon for deg som ønsker å trappe ned i stilling eller slutte helt å jobbe før du har fylt 67 år, men tidligst fra du er 62 år. 

Søknadsprosessen til AFP

Søk om AFP

Uførepensjon

Blir du syk eller ufør, og derfor er helt eller delvis ute av stand til å jobbe, kan du ha rett på uførepensjon fra KLP. Søknadsprosessen er avhengig av om du stod innmeldt i KLP når du ble syk og hvor mye du skal jobbe ved siden av uførepensjonen. Under finner du forskjellige søknadsprosesser inndelt etter om du stod innmeldt i KLP når du ble syk og hvor mye du skal jobbe. 

Jeg ble syk da jeg stod innmeldt i KLP og skal jobbe i 50 prosent stilling eller mindre

Jeg ble syk da jeg stod innmeldt i KLP og skal jobbe i mer enn 50 prosent stilling

Jeg har tidligere hatt jobb med pensjon i KLP og ble syk etter at jeg ble utmeldt.

Søk om uførepensjon

Etterlattepensjon

Etterlattepensjon er en fellesbetegnelse for ektefellepensjon og barnepensjon. Når en som er KLP-medlem faller bort, kan ektefelle, barn eller registrert partner ha rett til pensjon. Se mer om hvordan KLP behandler melding om dødsfall.

Slik får du etterlattepensjon