Bestefar med barnebarn i trillebår

Slik søker du pensjon

Du søker selv om pensjon fra KLP ved å logge deg inn på Min Side. Når du har logget inn velger du «søk pensjon» og hvilken type pensjon du ønsker. Mer om de ulike prosessene og hva du må ha klart før du søker finner du på denne siden.

Søk om pensjon nå

Alderspensjon

Overgangen fra arbeid til pensjon er et skifte i livet mange ønsker å forberede seg på. Vi har derfor laget en oversikt over hvordan søknadsprosessen foregår, og hva som er lurt å ha klart før du sender inn søknad til oss. Ønsker du å vite hva du får i alderspensjon kan du bruke Pensjonsveilederen på Min Side

Jeg har jobb med pensjon i KLP i dag
Jeg har tidligere hatt en jobb med pensjon i KLP

Søk om alderspensjon

Avtalefestet pensjon (AFP)

Avtalefestet pensjon (AFP) er en pensjon for deg som ønsker å trappe ned i stilling eller slutte helt å jobbe før du har fylt 67 år, men tidligst fra du er 62 år. 

Søknadsprosessen til AFP

Søk om AFP

Uførepensjon

Blir du syk eller ufør, og derfor er helt eller delvis ute av stand til å jobbe, kan du ha rett på uførepensjon fra KLP. Søknadsprosessen er avhengig av om du stod innmeldt i KLP når du ble syk og hvor mye du skal jobbe ved siden av uførepensjonen. Under finner du forskjellige søknadsprosesser inndelt etter om du stod innmeldt i KLP når du ble syk og hvor mye du skal jobbe. 

Jeg ble syk da jeg stod innmeldt i KLP og skal jobbe i 50 prosent stilling eller mindre

Jeg ble syk da jeg stod innmeldt i KLP og skal jobbe i mer enn 50 prosent stilling

Jeg har tidligere hatt jobb med pensjon i KLP og ble syk etter at jeg ble utmeldt.

Søk om uførepensjon

E-læring: Søk om uførepensjon

Etterlattepensjon

Etterlattepensjon er en fellesbetegnelse for ektefellepensjon og barnepensjon. Når en som er KLP-medlem faller bort, kan ektefelle, barn eller registrert partner ha rett til pensjon. Se mer om hvordan KLP behandler melding om dødsfall.

Slik får du etterlattepensjon

Innskuddspensjon 

Innskuddspensjon er en pensjonsavtale mellom KLP og arbeidsgiver. Er du usikker på om dette gjelder deg kan du logge inn på Min side, og se hvilken pensjon som er spart for deg.

Alderspensjon

På denne siden finner du informasjon om hvordan du starter utbetaling av innskuddspensjon og hva som skjer etter du har sendt melding om uttak. Den samme søknadsprosessen gjelder også for deg som har et pensjonskapitalbevis Når du slutter i en bedrift som har en innskuddsordning, tar du med deg en rettighet som kalles pensjonskapitalbevis. Dette er penger som du får utbetalt når du blir alderspensjonist. i KLP. Du sender oss melding om uttak ved å logge inn på Min Side.

Her kan du lese mer om alderspensjon

Hva må du ha klart før du sender inn søknad?

 • Ditt avtalenummer Du finner ditt avtalenummer ved å logge inn på Min Side, og trykke på Innskuddspensjon. På midten av siden finner du ditt avtalenummer i KLP
 • Hvor mange prosent av kapitalen ønsker du å ta ut? Du kan velge gradert uttak Uttaksgraden av pensjonskapital kan ikke være mindre enn at årlig pensjon utgjør 20 prosent av G i minimum antall utbetalingsår. Minimum antall utbetalingsår er 10 år eller frem til du fyller 77 år. av alderspensjon.
 • Ditt kontonummer

Søknadsprosessen

 1. Melding om uttak av alderspensjon
  • Vi anbefaler at du sender melding om uttak en måned før uttaksdato
  • Du logger inn på Min Side og melder her
 2. KLP mottar melding om uttak
  • KLP innhenter skattekortet ditt
 3. KLP forbereder utbetaling
  • Når saken er ferdigbehandlet, sender vi deg brev i posten

Uførepensjon

Det er arbeidsgiver som søker uførepensjon og innskuddsfritak for sine ansatte. Du må derfor ta kontakt med dem og be dem søke for deg. Arbeidsgiver velger om de ønsker å inkludere dette i sin pensjonsavtale med KLP.  Er du usikker på om din arbeidsgiver har uførepensjon i sin avtale med KLP kan du ta kontakt med dem og spørre.

Her kan du lese mer om uførepensjon

Foretakspensjon

Her kan du lese om hvordan du starter utbetaling av foretakspensjon og hva som skjer etter du har sendt oss melding om uttak. Den samme søknadsprosessen gjelder også for deg som har en fripolise. Når du slutter i en bedrift som har foretakspensjon, tar du med deg en rettighet som kalles en fripolise. Dette er penger som du får utbetalt når du blir alderspensjonist

Her kan du lese mer om foretakspensjon

Alderspensjon

Søknadsprosessen

 1. Melding om uttak av alderspensjon
  • Vi anbefaler at du sender melding om uttak en måned før uttaksdato
  • Du sender oss melding om uttak av pensjon ved å fylle ut skjema som du finner her, man søker ikke via Min side.
 2. KLP mottar melding om uttak
  • KLP innhenter skattekortet ditt
 3. KLP forbereder utbetaling
  • Når saken er ferdigbehandlet, sender vi deg brev i posten

Uførepensjon

Det er arbeidsgiver som søker uførepensjon for sine ansatte. Du må derfor ta kontakt med arbeidsgiver og be dem søke for deg.