Fullmakt

Vi i KLP har taushetsplikt. Hvis vi skal oppgi opplysninger om pensjon til andre enn den det gjelder, eller gjøre endringer, trenger vi en fullmakt. 

Hva skal fullmakten inneholde? 

Fullmakten må inneholde følgende opplysninger:

  • Fullt navn og fullt fødselsnummer på medlemmet (den som gir fullmakten). 
  • Fullt navn og fullt fødselsnummer på den som skal representere medlemmet. 
  • Informasjon om hva fullmakten gjelder. Om fullmakten skal gjelde i en begrenset periode må dette komme tydelig frem. 
  • Dato, sted og den det gjelder sin underskrift. 

Send oss fullmakten

En kopi av fullmakten sendes via vårt kontaktskjema eller per post til:

KLP
PB 400 Sentrum
0103 Oslo