hånd med norske kroner

Skattetrekk og pensjon

KLP mottar skattekortet ditt elektronisk fra Skatteetaten. Dersom du mener trekket er feil må du selv kontakte Skatteetaten for å få nytt skattekort.

Endre skattekort

Tips

Vi oppdaterer skattekortet ditt automatisk hos oss innen 48 timer. Du kan se hvilket skattetrekk vi bruker på Min side.
Her finner du også årsoppgaven din for fjoråret. Dersom du har valgt å ikke motta dokumentene dine på Min side, får du dem per post eller Digipost.

Logg inn på Min Side

Hvor får jeg Årsoppgave fra KLP?

KLP sender ut Årsoppgaven i januar. Årsoppgaven finner du på Min side og vi sender den i postkassen din. Dersom du har valgt å få dokumenter fra KLP på Min Side finner du det kun her. I Årsoppgaven informerer vi om hva vi har utbetalt i forrige kalenderår. Denne kan du bruke til å kontrollere pensjon i skattemeldingen. Slik går du frem for å lese dokumentet på Min side:

  1. Logg inn på min side
  2. Velg Pensjon

Du finner brevet under Mine dokumenter

Vil du vite hvor mye du betaler i skatt på pensjon?

Det er lavere skatt på pensjon enn lønn. Du kan dessuten få et stort skattefradrag for pensjon. 

Skatteetaten anbefaler deg å endre skattekortet ditt når du går fra lønn til pensjon. Du kan lese mer om skattekort for pensjonister og endre det på skatteetaten.no.

Får du etterbetalt pensjon for tidligere år er det egne regler for skattetrekk.

Slik er skattetrekket på etterbetaling av pensjon

Etterbetaling av pensjon for tidligere år

Hvis du får etterbetalt pensjon fra KLP som gjelder tidligere år, trekker vi skatt slik:

  • Uførepensjon fra KLP: 44 prosent (40 prosent for personer som skatter til Finnmark eller deler av Troms)
  • Andre ytelser fra KLP: 32 prosent (28 prosent for personer som skatter til Finnmark eller deler av Troms)

Dette gjelder ikke hvis du betaler kildeskatt. Da trekker vi skatt etter den prosentsatsen du har på skattekortet – som regel 15 prosent.

Er du skattepliktig til Svalbard, trekkes 13,1 prosent for pensjonsytelser og 16,2 prosent for uførepensjon og uføretrygd.

Det er Skatteetaten som fastsetter satsene for skattetrekk på etterbetaling av pensjon. KLP og andre som utbetaler pensjon er pålagt å bruke disse satsene.  

Medfører skattetrekket at du betaler for mye skatt i år, får du penger tilbake i skatteoppgjøret neste år.

Uførepensjon

Uførepensjon og midlertidig uførepensjon fra KLP skattlegges som lønn. Vi bruker satsen som er oppgitt med trekkode "Uføreytelser fra andre" i skattekortet ditt.

Alderspensjon, etterlattepensjon

Alderspensjon og etterlattepensjon skattlegges som pensjon. Vi bruker satsen som er oppgitt med trekkode "Pensjon" i skattekortet ditt.

Avtalefestet pensjon (AFP)

AFP skattlegges også som pensjon.

Hvis vi ikke har mottatt skattekort fra Skatteetaten

Hvis vi ikke har mottatt skattekort, eller vi mangler trekkode for den typen utbetaling vi skal overføre til deg, skal vi trekke skatt etter følgende satser:

  • Uførepensjon: 50 prosent
  • AFP, alderspensjon, etterlattepensjon: 30 prosent​

Hvis du betaler kildeskatt

Hvis Skatteetaten har gitt oss melding om at du betaler kildeskatt trekker vi 15 prosent på alle typer utbetaling. 

Hvis du er skattepliktig til Svalbard

Du finner informasjon om skattesatser på Svalbard på Skatteetatens nettsider.

Har du flyttet fra Norge?

Er du skattemessig bosatt i utlandet skal du normalt betale kildeskatt til Norge for din norske pensjon.

Spørsmål med svar om skatt og pensjon

Du kan selv registrere et ekstra skattetrekk på pensjonen din ved å logge inn her. Gå ned på siden til valget for ekstra skattetrekk etter at du har logget inn, og trykk på Endre.

KLP innhenter skattekortet ditt automatisk fra Skatteetaten. Får du får pensjon fra KLP for første gang, eller pensjonen din fra KLP blir endret må du sjekke om du må endre skattekortet ditt.

Dette gjør du på Skatteetatens sider

Etterbetaling av pensjon for inneværende år.

Får du etterbetalt pensjon fra KLP for inneværende år, trekker vi skatt etter den prosentsatsen du har på skattekortet ditt. 

Får du etterbetalt pensjon fra KLP for tidligere år, trekkes det skatt med satser som er bestemt av skatteetaten. Satsene avhenger av hvilken pensjon du mottar. Skatten beregnes i skatteoppgjøret året etter.

  • Mottar du AFP, alders-, eller etterlattepensjon fra KLP trekkes det skatt i juni. I desember trekker vi ikke skatt.
  • Får du uførepensjon eller midlertidig uførepensjon blir det ikke trukket skatt i juni. I desember trekker vi halv skatt. Uførepensjon blir skattlagt slik som lønn og skattetrekket blir derfor gjort på samme måte som for lønnsmottakere.

Er du bosatt i utlandet og betaler kildeskatt til Norge, trekkes det skatt hver måned i året. 

Når du får større endringer i inntekt, fradrag eller formue får det betydning for hvor mye du skal betale i skattetrekk. Du kan endre skattekortet via skatteetaten.no når du går av med pensjon. Men du må ikke endre. Det blir likevel korrekt skatt i skatteoppgjøret. 

Ønsker du ønsker et mest mulig presist skattetrekk, kan du gå inn på skatteetaten.no og endre opplysningene for forventet pensjon, annen inntekt, fradrag, gjeld og formue. Det nye skattekortet sendes normalt elektronisk til NAV, KLP og andre pensjonsleverandører. Endrer du skattekortet i løpet av året, må du også opplyse hvor mye du har tjent og hvor mye skatt du har betalt hittil i år. Det er derfor i praksis enklere å gjøre endringer i skattekortet for det kommende året rundt nyttår. 

Bestefar med barnebarn i trillebår

Inntekt og alderspensjon

27.05.22

Her får du en oversikt over mulighetene for å kombinere jobb og alderspensjon fra KLP.

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Jobbe etter 67 år? Dette bør du vite om pensjonen din

12.07.22

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Tjenestepensjonen din kan bli både større og mindre. Sjekk hva som skjer med pensjonen din før du tar beslutningen for hvor lenge du skal jobbe.

Bestemor og barnebarn koser seg sammen inne i en sofa.

Bør du jobbe på pensjonistlønn?

08.08.22

Du kan jobbe på pensjonistlønn uten å bli innmeldt i tjenestepensjonsordningen. Dermed kan du unngå at offentlig tjenestepensjon blir redusert.