Gammelt vindu på et gammelt bygg

Nav øker sitt minstenivåtillegg, dette kan påvirke pensjonen fra KLP

Nav øker nå minstenivåtillegget i sine pensjoner, og det kan for noen føre til endringer i pensjonen fra KLP.

Samlet pensjon fra KLP og Nav skal likevel være minst like stor som før endringen. Du får brev fra oss om dette gjelder deg.

Hva er minstenivåtillegg?

De som har alderspensjon fra Nav som er lavere enn et visst minstenivå i folketrygden, får et tillegg fra Nav. Det er for at ingen skal få lavere pensjon fra folketrygden enn minstepensjon. Det vil gjelde flere når minstepensjonen for enslige blir økt slik som i år. Det er altså flere enn de som har minstepensjon i dag som får nytte av den økte minstepensjonen. Du får informasjon fra Nav om det gjelder deg.

Hvorfor endrer KLP på pensjonen?

I tjenestepensjonen fra KLP skal det gjøres fradrag for pensjon fra folketrygden (Nav). Det er dette som kalles samordning. Når pensjonen fra folketrygden øker uten tilsvarende økning i pensjonen fra KLP, kan det føre til nedgang i pensjonen fra KLP. Det er fordi KLP må følge reglene for samordning av pensjoner fra Nav. Du får brev fra KLP om det skjer endringer i pensjonen du får fra KLP. Siden minstepensjonen for enslige blir endret i både mai og i juli, blir det flere brev om dette får betydning for din pensjon.

Blir samlet pensjon større eller mindre?

Ser du på folketrygden og offentlig tjenestepensjon fra KLP samlet, får du like mye i pensjon som før, hvis du har full opptjening. Har du ikke full opptjening får du litt mer i samlet alderspensjon etter endringene.

  • Når Nav øker pensjonen, får dette betydning for pensjonen fra KLP. Pensjonen fra Nav blir utbetalt fullt ut mens pensjonen fra KLP blir tilpasset hvor mye Nav utbetaler. Det er dette som kalles «samordning» av pensjoner.
  • Når vi får opplyst fra Nav at minstenivåtillegg har økt, må vi samordne med dette og pensjonen fra KLP blir lavere. KLP må følge reglene for samordning av pensjoner.
  • Det er Stortinget som har vedtatt å øke minstepensjonen i folketrygden som utbetales av Nav.
  • Samlet pensjon fra KLP og Nav skal være minst like stor som før endringen. 
  • Du får brev fra oss om det blir endringer i pensjonen din fra KLP.

Hvilken pensjon gjelder det?

Det gjelder et mindretall av de som er enslige og som får alderspensjon fra KLP. Det er også noen som har såkalt bruttoberegnet ektefellepensjon fra KLP som kan bli berørt av endringen.

Endringer i folketrygden som utbetales av Nav

  • Minstepensjonen for enslige øker med 4.000 kroner i året med virkning fra 1. mai 2020 og med ytterligere 5.000 kroner fra 1. juli 2021.
  • Den årlige reguleringen av alderspensjon blir fra 1. mai 2021 endret til gjennomsnittet av pris- og lønnsvekst.
  • Det blir i tillegg gitt en kompensasjon som om de nye reglene for regulering gjaldt fra 1. mai 2020.

Slik skal Nav endre pensjonen i år

De fleste vil også få økt pensjon fra KLP i år

Pensjonen fra både folketrygden og KLP blir regulert på en ny måte i år. Det vil føre til økt pensjon for de aller fleste. Slik blir pensjonen regulert i 2021.

Interessante artikler

Okonomi_eierskap_sparing_valuta_Finans

Slik blir pensjonen regulert i 2021

04.08.21

Pensjonene blir regulert på en ny måte i 2021 og pensjonistene blir trolig årets inntektsvinnere. De fleste får regulert og etterbetalt pensjon i utbetalingen 18. juni 2021. Pensjonene fra KLP blir regulert med nesten 5 prosent fra 1. mai. 

hånd med norske kroner

Skatt og pensjon

06.01.21

KLP mottar skattekortet ditt elektronisk fra Skatteetaten. Dersom du mener trekket er feil må du selv kontakte Skatteetaten for å få nytt skattekort.

Hånd som sorterer brune blader

Må du tilbakebetale pensjon?

05.03.20

Har du fått for mye pensjon utbetalt, får du et brev som forklarer hvorfor du må betale tilbake, hvor mye du skal betale tilbake og hvordan du skal betale tilbake.