norske penger i sedler og mynter

Når utbetales pensjoner fra KLP?

Her finner du oversikt over utbetalingsdatoer fra KLP. Dette gjelder alle pensjonsordninger og ytelser. Pensjon utbetales den 20. hver måned, men enkelte måneder kommer den tidligere.

På disse dagene skal pensjonen være på konto 

Utbetalingsdatoer
Måned Dato
Januar 20.01.2022
Februar 18.02.2022
Mars 18.03.2022
April 20.04.2022
Mai 13.05.2022
Juni 20.06.2022
Juli 20.07.2022
August 19.08.2022
September 20.09.2022
Oktober 20.10.2022
November 18.11.2022
Desember 13.12.2022

Pensjonister kan jobbe under koronapandemien for en særskilt pensjonistlønn

Tariffpartene i kommunesektoren har blitt enige om en særskilt pensjonistlønnssats for pensjonister som jobber med TISK-tiltak og vaksinering som følge av koronapandemien. Tiltaket gjelder fra 10. september. Pensjonistlønnssatsen er avtalt å være 300 kroner pr faktisk arbeidet time. Pensjonistlønnssatsen gjelder alt nødvendig personell, og er ikke avgrenset til helsepersonell. Ordningen gjelder til 31.12.2022.

Vær klar over at dette ikke gjelder for koronarelatert arbeid i helseforetakene.

Dette tiltaket gjelder både de som mottar såkalt folketrygdberegnet AFP, tjenestepensjonsberegnet AFP, ordinær alderspensjon eller særalderspensjon. (Du kan ikke jobbe på ordinær pensjonistlønn om du mottar folketrygdberegnet AFP).

Se hva KS skriver i pensjonister kan jobbe med tisk-tiltak og vaksinering under pandemien for en særskilt pensjonistlønn.

Unio og de andre partene i KS-området har blitt enige om tiltaket.

Sykepleien skriver at pensjonister som gjør koronaarbeid i kommunene tilbys en fast sats på 300 kroner timen fra 10. september.

Frem til 1. september 2022 var det anledning for pensjonert helsepersonell til å ta arbeid på ordinære vilkår uten pensjonsavkortning. Denne ordningen er nå opphørt.

Dine Pensjonsutbetalinger

Du finner oversikt over dine pensjonsutbetalinger på Min Side under området Min Pensjon.

Logg inn på Min side

I 2022 ble pensjonene regulert med virkning fra 1. mai.

Alderspensjoner under utbetaling ble økt med 3,53 prosent. Den årlige økningen for 2022 blir 4,12 prosent. 

Slik ble pensjonene regulert.

Spørsmål og svar

Alderspensjon Det er ordinært skattetrekk i juni og det er ingen skattetrekk i desember.

AFP Det er ordinært skattetrekk i juni og det er ingen skattetrekk i desember.

Uførepensjon Det blir ikke trukket skatt i juni og det blir trukket halv skatt i desember.

Etterlattepensjon Det er ordinært skattetrekk i juni og det er ingen skattetrekk i desember.

For de som er bosatt i utlandet og betaler kildeskatt i Norge, blir det også  trukket skatt i desember.

Oversikt over utbetalingsdatoer finne du her

På Min Side kan du se oversikt over dine egne pensjonsutbetalinger fra KLP. 

Nei, det trenger du ikke. Hver måned får KLP oppdaterte endringer fra Folkeregisteret.

For at vi skal kunne utbetale pensjonen din til et kontonummer i utlandet må du ha en IBAN-konto og bankens Swift / Bic-kode. Gebyret du må betale er da 30 kroner per måned.

Dersom du ikke har IBAN / Swift / Bic-konto, er gebyret 100 kroner per måned.

Før vi kan starte utbetalingen til dette kontonummeret må du sende oss en bekreftelse fra banken din på at du eier eller disponerer denne kontoen. Bekreftelsen må være skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk skriftspråk.

Ved å logge deg inn på Min Side kan du enkelt endre kontonummeret ditt selv.

Hvis endringen er registrert innen den 6. i måneden, så vil utbetalingen den 20. kommer til rett konto. Et unntak for dette er i desember, da må det være registrert før den 1. i måneden.

Det kan være lurt å vente med å slette den gamle kontoen din til du har mottatt den første utbetalingen på ny konto.

Det er banken din som skal sende ut informasjon om pensjonsutbetalingen fra KLP. Denne informasjonen blir enten sendt til din nettbank eller til din postkasse. Dersom du har nettbank, vil du ikke få informasjon om utbetaling per post.

Les mer om pensjonsutbetaling og skatt.

KLP innhenter selv skatteopplysninger for KLPs pensjonister direkte fra skattemyndighetene.

Dersom du ønsker å øke skattetrekket ditt, kan du gjøre dette selv på Min Side.

Pensjonister kan jobbe med Ukraina-flyktninger

Pensjonister med AFP (avtalefestet pensjon) eller alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon kan jobbe for en særskilt pensjonistlønnsats på 300 kroner i timen uten at pensjonen blir redusert.