To ansatte på sykehus

Hvor mye må du jobbe før du blir medlem i KLP?

Hvor mye du må jobbe før du meldes inn i pensjonsordningen avhenger av hvor du er ansatt. Hovedregelen er at du meldes inn fra første krone og første time, men det finnes unntak.

  • KS, Samfunnsbedriftene: Meldes inn fra første time
  • KA, Virke-HUK: Meldes inn fra første time
  • Sykepleierordningen: 20 prosent stilling
  • Spekter: Meldes inn fra første time
  • Sykehusleger: Meldes inn fra første time. Det er unntak for leger som er født i 1962 eller tidligere og som mottar tjenestepensjonsberegnet AFP eller alderspensjon. Jobber de under 168 timer i et kvartal skal de ikke meldes inn i pensjonsordningen. 
  • Øvrige virksomheter: Sjekk med din arbeidsgiver, noen virksomheter har krav om minst 20 prosent stilling, men i noen meldes du inn fra første time. Fra 1. januar 2023 skal alle meldes inn fra første time.

Det er tariffområdet du hører til eller yrket du har som avgjør hva kravet for å meldes inn er. Noen meldes inn fra første time i jobb, mens andre må ha minst 20 prosent stilling. Lurer du på hvilken innmeldingsgrense du har, kan du sjekke hva som gjelder for ditt tariffområde. Er du usikker på hvilket tariffområde arbeidsgiveren din hører inn under, ta kontakt med arbeidsgiveren din.

Endret innmeldingsgrense for virksomheter fra 2023

Fra 1. januar 2023 blir nedre grense for innmelding i pensjonsordningen i KLP fjernet. KLPs vedtekter skal oppdateres slik at ingen virksomheter kan ha en nedre grense for innmelding. Ansatte i virksomheter med pensjonsordning i KLP skal meldes inn fra første krone og første time. 

For sykepleierne må loven først endres

Sykepleierne har fortsatt 20 prosent i innmeldingsgrense gjennom lov. Regjeringen har foreslått å endre dette til innmelding fra første time for sykepleierne også, men da må loven bli endret og denne prosessen er ikke ferdig enda. 

En eventuell lovendring vil kanskje få betydning for pensjonerte sykepleiere som jobber i mindre enn 20 prosent stillingDu kan lese høringsnotat og høringssvar på regjeringen.no

Hvorfor endres innmeldingsgrensen?

Endringene må ses i sammenheng med at innmeldingsgrensen i tjenestepensjonsordningene i privat sektor i redusert. Kommunal-, fylkeskommunal og helsesektoren har fra før innmeldingsgrense fra første krone og første time.

Hva betyr innmeldingsgrensen for deg?

Når du blir meldt inn i pensjonsordningen i KLP opparbeider du deg pensjonsrettigheter. Er du yrkesaktiv og jobber i en liten deltidsstilling kan det gi deg rett til medlemskap og pensjonsopptjening i offentlig tjenestepensjon. Øker du stillingen tjener du opp mer i pensjon.

Men er du pensjonist og jobber i det offentlige ved siden av pensjonen, kan pensjonen din fra KLP blir lavere:

  • Begynner du å jobbe på nytt etter at du har begynt å ta ut offentlig tjenestepensjon blir pensjonen fra KLP normalt stoppet. 
  • Når du senere slutter helt å jobbe, blir pensjonen fra KLP normalt lavere enn den du hadde i utgangspunktet. Det er avhengig av flere faktorer, blant annet hvor gammel du er og hvor lenge du har vært medlem. Vi anbefaler at du sjekker hva det vil si for pensjonen din før du begynner/fortsetter å jobbe. Du bør sjekke både pensjon fra KLP og fra folketrygden. Les mer om hva som skjer med pensjonen om du jobber etter 67 år.
  • Begynner du som pensjonist å jobbe i privat sektor uten offentlig tjenestepensjon kan du tjene så mye du vil uten betydning for pensjonen din fra KLP.

Kravene for å bli meldt inn pensjonsordningen har endret seg gjennom tidene.
Her kan du sjekke tidligere innmeldingsregler i KLP.

Du kan logge deg inn på Min side og sjekke hva som skjer med pensjonen om du jobber etter tidligste mulige uttaksalder. 

Logg inn på Min side

Kvinne i huske foran fjord og fjell

Aldersgrenser i KLP

24.11.21

Aldersgrensen for stillingen din har betydning for hvor lenge du kan jobbe og når du kan ta ut alderspensjon. De som jobber i en stilling med særaldersgrense har noen spesielle regler. 

sykepleiere i korridor på sykehus

Hvordan kan sykepleiere regne ut stillingsprosent?

21.10.22

En del alderspensjonerte sykepleiere ønsker å jobbe under innmeldingspliktig grense på 20 prosent. Det er fordi de vil unngå å bli innmeldt i offentlig tjenestepensjonsordning på nytt etter uttak av full alderspensjon.

Bestemor og barnebarn koser seg sammen inne i en sofa.

Bør du jobbe på pensjonistlønn?

12.09.22

Du kan jobbe på pensjonistlønn uten å bli innmeldt i tjenestepensjonsordningen. Dermed kan du unngå at offentlig tjenestepensjon blir redusert.