To ansatte på sykehus

Hvor mye må du jobbe før du blir medlem i KLP?

Hvor mye du må jobbe før du meldes inn i pensjonsordningen avhenger av hvor du er ansatt.

  • KS, Samfunnsbedriftene: Meldes inn fra første time
  • KA, Virke-HUK: Meldes inn fra første time
  • Sykepleierordningen: 20 prosent stilling
  • Spekter: Meldes inn fra første time
  • Sykehusleger: Meldes inn fra første time. Unntak for leger som mottar full alderspensjon og samtidig jobber under 168 timer i et kvartal. Disse skal ikke meldes inn i pensjonsordningen.
  • Øvrige virksomheter: Sjekk med din arbeidsgiver, kan ha 20 prosent stilling eller meldes inn fra første time. 

Du kan jobbe under koronapandemien uten å tape pensjon

Pensjonister kan jobbe i offentlig helsetjeneste under korona-pandemien for å møte et ekstraordinært personellbehov. Les mer i pensjonister kan jobbe under pandemien og motta både lønn og pensjon.

Det er tariffområdet du hører til eller yrket du har som avgjør hva kravet for å meldes inn er. Noen meldes inn fra første time i jobb, mens andre må ha minst 20 prosent stilling. Hvis du lurer på hvilken innmeldingsgrense du har, kan du sjekke hva som gjelder for ditt tariffområde. Er du usikker på hvilket tariffområde arbeidsgiveren din hører inn under, ta kontakt med arbeidsgiveren din.

Hva betyr innmeldingsgrensen for deg?

Når du blir meldt inn i pensjonsordningen i KLP opparbeider du deg pensjonsrettigheter. Er du yrkesaktiv og jobber i en liten deltidsstilling kan det gi deg rett til medlemskap og pensjonsopptjening i offentlig tjenestepensjon. Øker du stillingen tjener du opp mer i pensjon.

Men er du pensjonist og jobber i det offentlige ved siden av pensjonen, kan pensjonen din fra KLP blir lavere:

  • Begynner du å jobbe på nytt etter at du har begynt å ta ut offentlig tjenestepensjon blir pensjonen fra KLP normalt stoppet. 
  • Når du senere slutter helt å jobbe, vil pensjonen fra KLP kunne bli lavere enn den du hadde i utgangspunktet. Det er avhengig av flere faktorer, blant annet hvor gammel du er og hvor lenge du har vært medlem. Vi anbefaler at du sjekker hva det vil si for pensjonen din før du begynner/fortsetter å jobbe. Du bør sjekke både pensjon fra KLP og fra folketrygden. Les mer om hva som skjer med pensjonen om du jobber etter 67 år.
  • Begynner du som pensjonist å jobbe i privat sektor uten offentlig tjenestepensjon kan du tjene så mye du vil uten betydning for pensjonen din fra KLP.

Kravene for å bli meldt inn pensjonsordningen har endret seg gjennom tidene.
Her kan du sjekke tidligere innmeldingsregler i KLP.

Du kan logge deg inn på Min side på klp.no og sjekke hva som skjer med pensjonen om du jobber etter tidligste mulige uttaksalder. 
Logg inn på Min side

Les også

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Jobbe etter 67 år? Dette bør du vite om pensjonen din

19.11.20

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Men sjekk hva som skjer med pensjonen din før du tar beslutningen for hvor lenge du skal jobbe.

Kvinne i huske foran fjord og fjell

Aldersgrenser i KLP

16.03.21

Aldersgrensen for stillingen din har betydning for hvor lenge du kan jobbe og når du kan ta ut alderspensjon. De som jobber i en stilling med særaldersgrense har noen spesielle regler. 

Ettertenksom brannmann på jobb

Hva med de som har særaldersgrense?

29.06.20

De som har særaldersgrense og som er født i 1963 eller senere får en tidligpensjon på 66 prosent fra de slutter og frem til 67 år. 

 

sykepleiere i korridor på sykehus

Hvordan kan sykepleiere regne ut stillingsprosent?

06.01.21

En del alderspensjonister ønsker å jobbe under innmeldingspliktig grense på 20 prosent. Det er fordi de vil unngå å bli innmeldt i offentlig tjenestepensjonsordning på nytt etter uttak av full alderspensjon.

Bestemor og barnebarn koser seg sammen inne i en sofa.

Bør du jobbe på pensjonistlønn

12.03.21

Du kan jobbe på pensjonistlønn uten å bli innmeldt i tjenestepensjonsordningen. Dermed kan du unngå at offentlig tjenestepensjon blir redusert.