To ansatte på sykehus

Hvor mye må du jobbe før du blir medlem i KLP?

Hvor mye du må jobbe før du meldes inn i pensjonsordningen avhenger av hvor du er ansatt.

  • KS, KS Bedrift: Meldes inn fra første time
  • KA, Virke-HUK: Meldes inn fra første time
  • Sykepleierordningen: 20 prosent stilling
  • Spekter: Meldes inn fra første time
  • Sykehusleger: Meldes inn fra første time. Unntak for leger som mottar full alderspensjon og samtidig jobber under 168 timer i et kvartal. Disse skal ikke meldes inn i pensjonsordningen.
  • Øvrige virksomheter: Sjekk med din arbeidsgiver, kan ha 20 prosent stilling eller meldes inn fra første time. 

Det er tariffområdet du hører til eller yrket du har som avgjør hva kravet for å meldes inn er. Noen meldes inn fra første time i jobb, mens andre må ha minst 20 prosent stilling. Hvis du lurer på hvilken innmeldingsgrense du har, kan du sjekke hva som gjelder for ditt tariffområde. Er du usikker på hvilket tariffområde arbeidsgiveren din hører inn under, ta kontakt med arbeidsgiveren din.

Nyhet!

Sykepleiere og annet helsepersonell som får tjenestepensjonen fra KLP, kan fra fredag 13. mars og frem til 1. november jobbe så mye de vil uten at det har betydning for pensjonen deres om de vil bidra i kampen mot koronaviruset.

Hva betyr innmeldingsgrensen for deg?

Når du blir meldt inn i pensjonsordningen i KLP opparbeider du deg pensjonsrettigheter. Er du yrkesaktiv og jobber i en liten deltidsstilling kan det gi deg rett til medlemskap og pensjonsopptjening i offentlig tjenestepensjon. 

Men er du pensjonist og jobber i det offentlige ved siden av pensjonen, kan innmeldingen få konsekvenser for pensjonsutbetalingen din:

  • Hvis du blir innmeldt på nytt etter at du har begynt å ta ut offentlig tjenestepensjon blir pensjonen din redusert, samtidig som du fortsetter å tjene opp pensjonsrettigheter.
  • Når du senere slutter helt å jobbe, vil ny pensjon kunne bli lavere enn den du hadde i utgangspunktet. Det er avhengig av flere faktorer, blant annet hvor gammel du er og hvor lenge du har vært medlem. Vi anbefaler at du sjekker hva det vil si for pensjonen din før du begynner/fortsetter å jobbe. Du bør sjekke både pensjon fra KLP og fra folketrygden.

Kravene for å bli meldt inn pensjonsordningen har endret seg gjennom tidene.
Her kan du sjekke tidligere innmeldingsregler i KLP.

Du kan logge deg inn på Min side på klp.no og sjekke hva som skjer med pensjonen om du jobber etter tidligste mulige uttaksalder. 
Logg inn på Min side

Les også

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Jobbe etter 67 år? Dette bør du vite om pensjonen din

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Men sjekk hva som skjer med pensjonen din før du tar beslutningen for hvor lenge du skal jobbe.

26.06.20

Kvinne i huske foran fjord og fjell

Aldersgrenser i KLP

Aldersgrensen for stillingen din har betydning for hvor lenge du kan jobbe og når du kan ta ut alderspensjon. De som jobber i en stilling med særaldersgrense har noen spesielle regler. 

29.06.20

Ettertenksom brannmann på jobb

Hva med de som har særaldersgrense?

De som har særaldersgrense og som er født i 1963 eller senere får en tidligpensjon på 66 prosent fra de slutter og frem til 67 år. 

 

29.06.20

sykepleiere i korridor på sykehus

Hvordan kan sykepleiere regne ut stillingsprosent?

En del alderspensjonister ønsker å jobbe under innmeldingspliktig grense på 20 prosent. Det er fordi de vil unngå å bli innmeldt i offentlig tjenestepensjonsordning på nytt etter uttak av full alderspensjon.

17.03.20

Bestemor og barnebarn koser seg sammen inne i en sofa.

Bør du jobbe på pensjonistlønn

Du kan jobbe på pensjonistlønn uten å bli innmeldt i tjenestepensjonsordningen. Dermed kan du unngå at offentlig tjenestepensjon blir redusert.

28.04.20