To ansatte på sykehus

Hvor mye må du jobbe før du blir medlem i KLP?

Hvor mye du må jobbe før du meldes inn i pensjonsordningen avhenger av hvor du er ansatt.

KS, KS Bedrift: Meldes inn fra første time

KA, Virke-HUK: Meldes inn fra første time
Sykepleierordningen: 20 prosent stilling
Spekter område 10 og 4: 20 prosent stilling
Spekter område 9: Sjekk med arbeidsgiveren din, kan ha 20 prosent stilling eller meldes inn fra første time
Sykehusleger: 20 prosent stilling. Unntak for leger som mottar full alderspensjon og samtidig jobber under 168 timer i et kvartal. Disse skal ikke meldes inn i pensjonsordningen.
Øvrige virksomheter: Sjekk med din arbeidsgiver, kan ha 20 prosent stilling eller meldes inn fra første time. Her er det overgangsregler for perioden 1.10.2016 t.o.m. 31.12.2016 for de som har full alderspensjon og samtidig jobber. Hvis disse jobber under 168 timer i et kvartal skal de ikke meldes inn i pensjons­ordningen for denne perioden.

Det er tariffområdet du hører til eller yrket du har som avgjør hva kravet for å meldes inn er. Noen meldes inn fra første time i jobb, mens andre må ha minst 20 prosent stilling. Hvis du lurer på hvilken innmeldingsgrense du har, kan du sjekke hva som gjelder for ditt tariffområde. Er du usikker på hvilket tariffområde arbeidsgiveren din hører inn under, ta kontakt med arbeidsgiveren din.

Hva betyr innmeldingsgrensen for deg?
Når du blir meldt inn i pensjonsordningen i KLP opparbeider du deg pensjonsrettigheter. Er du pensjonist og jobber ved siden av pensjon i det offentlige, kan innmeldingen få konsekvenser for pensjonsutbetalingen din:

  • Hvis du blir innmeldt på nytt etter at du har begynt å ta ut offentlig tjenestepensjon blir pensjonen din redusert, samtidig som du fortsetter å tjene opp pensjonsrettigheter.
  • Når du senere slutter helt å jobbe, vil ny pensjon kunne bli lavere enn den du hadde i utgangspunktet. Det er avhengig av flere faktorer, blant annet hvor gammel du er og hvor lenge du har vært medlem. Vi anbefaler at du sjekker hva det vil si for pensjonen din før du begynner/fortsetter å jobbe.

Kravene for å bli meldt inn pensjonsordningen har endret seg gjennom tidene. Her kan du sjekke tidligere innmeldingsregler i KLP.