norske penger i sedler og mynter

Betaler jeg skatt på pensjon?

Det er lav skatt på pensjon. Pensjon skattlegges som lønn, men satsene er lavere. Du kan dessuten få et stort skattefradrag for pensjon.

Du kan få anslag på hvor mye du må betale i skatt

Du kan beregne et estimat for hvor mye du må betale i skatt med skatteetatens skattekalkulator.

Et tips for bruk av skattekalkulatoren. Ønsker du bare et kjapt anslag på skatten holder det å legge inn informasjon for deg som enslig samt hovedinntekten. Det er fort gjort. Vil du ha en mer presis beregning bør du legge inn flere detaljer og informasjon for eventuell ektefelle også. Fullstendig skatteberegning foretas først i skatteoppgjøret.

Du trenger ikke sende skattekort 

KLP mottar skattekortet ditt elektronisk og automatisk fra skatteetaten. Du trenger ikke gjøre noe. Vær klar over at skattetrekket ikke er det samme som skatt på pensjon, men har betydning for om du får penger tilbake eller må betale restskatt. Mener du at skattekortet ditt er feil kan du endre det. 

Skatteregler og skattesatser for pensjon

Det er mange likheter mellom skatt på lønn og skatt på pensjon. Den viktigste forskjellen mellom skatt på lønn og skatt på pensjon er skattefradraget for pensjon. 

Skattefradrag for pensjon

Du kan få skattefradrag i inntektsskatt og trygdeavgift hvis du mottar alderspensjon fra folketrygden eller avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor. De som mottar tjenestepensjonsberegnet AFP mellom 65 og 67 år fra KLP får også dette skattefradraget. 

Les mer om forskjellen på folketrygdberegnet og tjenestepensjonsberegnet AFP.

Skattefradraget på pensjon er på inntil 33.400 kroner for 2022 og er den største skattefordelen for mange alderspensjonister.

Dette skattefradraget avkortes mot pensjonsinntekt. Men får du alderspensjon beregnet som tjenestepensjon før 67 år fordi du har særaldersgrense, har du ikke rett på dette fradraget.

De viktigste skattesatsene for pensjon

Her er de viktigste skattesatsene for alderspensjon, avtalefestet pensjon og andre pensjonsytelser. Skattesatsene for 2022 gjelder inntektsåret 2022, mens reglene for 2021 er relevante for skatteoppgjøret for 2021.

  • Trygdeavgiften for pensjonsinntekt er 5,1 prosent. Lønnstagere betaler 8,0 prosent i 2022 (8,2 prosent i 2021).
  • Skattefradrag for pensjon er på inntil 33.400 kroner for 2022 (32.620 i 2021).
  • Minstefradraget for pensjonsinntekt er 40 prosent av pensjonen, minst 4.000 kr og maksimalt 90.800 kroner. (37 prosent, 4.000 og 88.700 kroner for 2021).
  • Skatt på alminnelig inntekt er 22 prosent i både 2021 og 2022 og gjelder både pensjon og lønn.
  • Du betaler trinnskatt på både pensjon og lønn.

Skatten beregnes automatisk i skatteoppgjøret.

Minstefradrag for pensjon

Minstefradraget for pensjon på maksimalt 90.800 kroner for 2022, er litt mindre enn minstefradraget av lønn som utgjør 46 prosent og maksimalt 109.950 kroner for 2022 (46 prosent og 106.750 i 2021). Du kan få minstefradrag for både pensjon og lønn, men det begrenes oppad til maksimalt minstefradrag for lønn. Minstefradrag beregnes automatisk i skattemeldingen og i skatteoppgjøret.

Trinnskatt

Trinnskatten har erstattet toppskatten og øker trinnvis i fire trinn i takt med brutto personinntekt. Både pensjon og lønn inngår i brutto personinntekt.

Trinnskatt 2021 og 2022

2021

2022

1,7 prosent fra 184.800 kroner

1,7 prosent fra 190.350 kroner

4,0 prosent fra 260.100 kroner

4,0 prosent fra 267.900 kroner

13,2 prosent fra 651.250 kroner

13,4 prosent fra 643.800 kroner

16,2 prosent fra 1.021.550 kroner

16,4 prosent fra 969.200 kroner

  17,4 prosent fra 2.000.000 kroner

Har du flyttet fra Norge?

Er du skattemessig bosatt i utlandet skal du normalt betale kildeskatt til Norge for din norske pensjon.

Ellers er det skatt som lønn

I hovedsak er de øvrige skattereglene for pensjon de samme som for lønn. Uføreytelser skal normalt skattlegges som lønn.

Mer om skatt

Du kan finne mer informasjon om skatt på pensjon hos skatteetaten.no. En oversikt over alle skattesatsene kan du finne på regjeringen.no

Les også

Bestefar med barnebarn i trillebår

Inntekt og alderspensjon

27.05.22

Her får du en oversikt over mulighetene for å kombinere jobb og alderspensjon fra KLP.

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Jobbe etter 67 år? Dette bør du vite om pensjonen din

02.09.22

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Tjenestepensjonen din kan bli både større og mindre. Sjekk hva som skjer med pensjonen din før du tar beslutningen for hvor lenge du skal jobbe.

Bestemor og barnebarn koser seg sammen inne i en sofa.

Bør du jobbe på pensjonistlønn?

12.09.22

Du kan jobbe på pensjonistlønn uten å bli innmeldt i tjenestepensjonsordningen. Dermed kan du unngå at offentlig tjenestepensjon blir redusert.