Silhuett av menneske under stjernehimmel

Vilkår for å få AFP

Det er flere vilkår for å ta ut AFP og de avhenger av om du tar ut denne pensjonen før eller etter 65 år.

Her beskrives vilkår for AFP for de som er født i 1962 eller tidligere.

Er du mellom 62 og 65 år må du

 • være i lønnet arbeid helt fram til du vil ha AFP.
 • ha vært sammenhengende ansatt hos samme arbeidsgiver i de siste 3 årene, eller ha vært ansatt hos arbeidsgiver med offentlig tjenestepensjonsordning de siste 3 årene.
 • ha hatt minst 20 prosent stilling med en årlig inntekt på minst 1 G (grunnbeløpet i folketrygden, i dag 101.351 kroner) de siste 3 årene.
 • ha hatt minst 10 år med poengopptjening i folketrygden fra og med det året du fylte 50 år til og med året før du reduserer stillingen din.
 • ha hatt en gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt i folketrygden på minst 2 ganger folketrygdens grunnbeløp i de 10 beste årene i perioden fra og med 1967 til og med året før du reduserer stillingen din.

Du kan ikke få AFP dersom du 

 • har hatt full velferdspermisjon fra stillingen din i mer enn 3 måneder totalt i de siste 3 årene.
 • har tatt ut alderspensjon fra din nåværende arbeidsgiver.
 • har tatt ut AFP fra privat arbeidsforhold (dvs. AFP fra fellesordningen).
 • mottar førtidspensjon, gavepensjon eller andre ytelser fra din nåværende. arbeidsgiver, uten at du må jobbe. Unntaket er delvis uførepensjon. 

Er du mellom 65 og 67 år er det to alternativer som gir deg rett til AFP

 • Du må være i lønnet arbeid og medlem i pensjonsordningen i KLP frem til du tar ut AFP og ha minst 10 års medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning etter fylte 50 år.
 • Du fyller kravene som gjelder for rett til AFP fra fylte 62 år.

Om aldersgrensen for stillingen din er 65 år kan du ta ut alderspensjon, men du kan likevel velge å ta ut AFP om du ønsker det.

Du kan ikke ta ut AFP fra KLP dersom du har tatt ut privat AFP.

Relaterte artikler

Familiebilde av tre generasjoner som holder hendene til hverandre

Livsvarig AFP for 1963-kullet og yngre

01.03.21

Avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor blir endret fra og med 1963-kullet. Den blir endret fra en førtidspensjon som kan tas ut fra 62 til 67 år, til en livsvarig pensjon vi kaller for AFP-livsvarig.

Besteforeldre med barnebarn i parken.

Offentlig tjenestepensjon for nybegynnere

08.09.20

Det folk flest forbinder med offentlig tjenestepensjon er en avtale som skal gi deg 66 prosent av lønnen i pensjon inkludert folketrygden. Tjenestepensjon + folketrygd = 66% av sluttlønn.

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Jobbe etter 67 år? Dette bør du vite om pensjonen din

19.11.20

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Men sjekk hva som skjer med pensjonen din før du tar beslutningen for hvor lenge du skal jobbe.