KLP_Utendørsjobbing

Slik søker du alderspensjon

Få oversikt over hvordan du går frem for å søke alderspensjon.

Slik søker du

1. Logg deg inn på Min Side

2. Fyll ut søknadsskjemaet

  • Hvis du har medlemstid i andre offentlige tjenestepensjonsordninger, må du fylle ut navnet på disse i søknadsskjemaet. Det kan for eksempel være Statens pensjonskasse eller Oslo Pensjonsforsikring.

  • Du må fylle ut hvor mye du eventuelt skal jobbe ved siden av alderspensjonen. Skal du jobbe på pensjonistlønn, velger du «Nei» på spørsmålet om arbeid.

3. Vi henter skattekortet ditt og eventuell medlemstid i andre offentlige tjenestepensjonsordninger.

4. Når saken er ferdigbehandlet, får du tilsendt brev med svar og du kan se beregningen av pensjonen din på Min Side. 

Hvis vi har behov for ytterligere opplysninger fra deg, tar vi kontakt med deg. 

Logg inn på Min Side

Lyspære

Her er noen ting du må huske på

  • Før du søker må du gi beskjed til arbeidsgiver at du skal ta ut pensjon, og eventuelt om du skal jobbe ved siden av.
  • Du kan søke om alderspensjon tidligst tre måneder før du skal ta ut pensjon. 
  • Alderspensjon skal gjelde fra dagen etter at du slutter helt eller delvis i jobben din. Hvis du tar ut ferie eller avspasering som du har til gode, må dette avvikles før du tar ut alderspensjon.
  • Husk å sjekke skattetrekket ditt når du har fått svar på søknaden din. Du må selv endre skattetrekket ditt på skatteetaten.no. 
  • Skal du ta ut alderspensjon fra folketrygden, må du selv søke om dette til NAV.