Etteroppgjør på AFP

Etteroppgjøret for AFP skjer hvert år. Da sjekker vi om du fikk for lite eller for mye utbetalt i AFP. Dette gjelder kun hvis du er født før 1963 og mottar en folketrygdberegnet AFP.

 

Hvor mye du får ubetalt i AFP fra oss er basert på inntekten du har ved siden av AFP. Når skatteoppgjøret er klart, får vi opplysninger fra Skatteetaten om hva du faktisk tjente. Vi sjekker da om du har fått utbetalt for mye eller for lite AFP:

 • Har du fått for mye utbetalt pensjon, må du betale tilbake pensjon. 
 • Har du fått utbetalt for lite pensjon, får du penger tilbake. 
 • Du får brev fra oss når etteroppgjøret skal behandles.

Dette trenger vi fra deg

For å kunne beregne etteroppgjøret, trenger vi informasjon om inntekten din, slik at vi holder utenfor inntekt som ikke skal være med i etteroppgjøret. Når du får brev om etteroppgjøret fra oss, ber vi deg normalt om å sende oss...

 • den siste lønnslippen din før du tok ut AFP
 • lønnslippen som viser feriepengene du fikk utbetalt

Du trenger ikke å sende oss noe før du får brev om etteroppgjøret, men det kan være lurt å ta vare på disse lønnslippene. Hvis du mangler dokumentasjonen vi trenger, kan du kontakte arbeidsgiveren din for å få dette. 

Du kan sende etterspurte opplysninger til oss via vårt kontaktskjema på Min side eller per post til:

KLP
PB 400 Sentrum 
0103 Oslo

Disse inntektene er med i etteroppgjøret

All pensjonsgivende inntekt er inkludert i etteroppgjøret. Dette gjelder blant annet...

 • arbeidsinntekt fra privat og offentlig sektor
 • feriepenger som er opptjent samtidig som du har mottatt AFP 
 • styrehonorar
 • honorar fra tillitsverv 
 • personinntekt fra næringsvirksomhet

 Hvis du er usikker på om inntekten er pensjonsgivende, må du kontakte Skatteetaten. 

Disse inntektene holdes utenfor etteroppgjøret

Det finnes likevel inntekt som ikke skal være med i etteroppgjøret:

 • Inntekt fra før du tok ut AFP. 
 • Feriepenger som er opptjent før du tok ut AFP. 
 • Inntekt fra etter at du har fylt 67 år. 
 • Inntekt i en periode hvor AFP har vært stanset, for eksempel hvis du har valgt å motta alderspensjon fra NAV. 
 • Pensjonistlønn, hvis du har AFP beregnet som alderspensjon deler av året. 

Feriepenger opptjent samtidig som du mottok AFP fra oss kan du ikke holde utenfor etteroppgjøret. 

Logg inn på Min Side

På Min Side finner du detaljer om pensjonen din. Her kan du også registrere inntekt, legge inn ekstra skattetrekk eller endre kontonummer. 

Logg inn