Far og sønn som spiller sjakk

Slik investerer vi

Vår jobb er å sikre at pensjonspengene vi forvalter har god økonomisk avkastning slik at fremtidens generasjoner får den pensjonen de har krav på. Det ansvaret tar vi ikke lett på. 

Langsiktig perspektiv

Som pensjonsforvalter må vi levere en garantert avkastning hvert år, i tillegg til at vi har forpliktelser som løper mange tiår frem i tid til de som er unge i arbeidslivet i dag. Det betyr at vi har et langsiktig investeringsperspektiv og ønsker stabilitet i investeringsstrategien. 

Sikkerhet fremfor risiko

Et kjerneprinsipp i vår investeringsstrategi er å ha bredt sammensatte porteføljer for å spre risikoen. Vi sprer altså investeringene våre over mange selskaper, sektorer og land. Forskningen viser at spekulasjon ikke lønner seg på sikt. Vi investerer derfor slik at pensjonspengene får en andel av verdens verdiskaping over tid, samtidig som vi holder kostnadene nede i størst mulig grad. Det gjør at det blir mer igjen til pensjonistene. Vi har også bygd opp en soliditet, det vil enkelt sagt si finansielle muskler, til å tåle null i avkastning i fem år, og er derfor godt rustet for å tåle vanskelige tider. 

Retningslinjer

Uansett hvilken type investering vi gjør, er samfunnsansvar en del av arbeidet. Alle investeringer følger våre retningslinjer, og den overordnede målsettingen er den samme: lønnsomme investeringer som bidrar til å nå verdens mål for en bærekraftig fremtid.

Våre retningslinjer som ansvarlig investor

Vi forvalter og utvikler verdier for dagens og fremtidens generasjoner.

- Heidi Finskas - Direktør samfunnsansvar KLP