Planlagt bygg midt i hjertet av Oslo, Biskop Gunnerudsgate 14b.
Planlagt bygg midt i hjertet av Oslo, Biskop Gunnerudsgate 14b.

Vi bygger med evigheten som perspektiv

Akkurat som pensjon er langsiktig sparing, gir investeringer i eiendom langsiktig avkastning. Derfor investerer vi store deler av pensjonspengene til kommune- og helse-Norge i kjøpesentre, hoteller og kontorbygg i tillegg til tomter og prosjekter.  

Norske kommuner og helseforetak kan derfor sies å være en av Skandinavias største eiendomsbesittere. Når vi kjøper eller bygger bygg skal det gjøres miljøvennlig, med høy kvalitet og på trafikknutepunkt. Grunnene til dette er at da vil de også kunne vare lenger, de som er i våre eiendommer vil trives, og det er enkelt å komme seg til våre eiendommer på en miljøvennlig måte med offentlig kommunikasjon, ved å sykle eller gå. Vårt mål er å ha fleksible og attraktive lokaler som man kan trives i, samtidig som klimaavtrykket fra disse holdes så lavt som mulig. 

 Samtidig er vi opptatt av å bidra til en positiv utvikling av samfunnet og i områdene hvor vi har våre eiendommer.  

Fordi vi drifter våre eiendommer selv, og har kunnskapsrike og dedikerte ansatte som gjør dette, har vi også full kontroll på byggenes kvalitet. Vi kan ut fra kunnskap vi selv har velge varige løsninger, drifte energieffektivt og ut fra dette drive økonomisk lønnsomt over tid.  

KLP benytter seg av sertifiseringsordninger for å jobbe systematisk med bærekraft i eiendomsporteføljen. Målet på sikt er å sertifisere alle bygg. For å sikre en balansert tilnærming til de bærekraftige kvalitetene i våre bygg velger vi å sertifisere alle bygg vi bygger selv etter BREEAM NOR standarden, og vårt ambisjonsnivå er "Excellent" eller bedre.  

BREEAM Outstanding

Klima er et viktig aspekt i alle våre eiendomsinvesteringer. Et eksempel er måten vi valgte å rehabilitere MAX-bygget i Trondheim på, fremfor å rive og bygge nytt.

Mer om prosjektet

BREEAM NOR

BREEAM NOR er Norges mest utbredte miljøsertifisering for bygg. Systemet er inndelt i ni miljøområder, og hvert område beskriver hvordan miljøpåvirkning fra et nytt eller rehabilitert bygg kan reduseres. De ulike miljøområdene er:

 1. Ledelse og administrasjon
 2. Helse og innemiljø
 3. Energibruk
 4. Transport
 5. Vann
 6. Materialer
 7. Avfall
 8. Arealbruk og økologi
 9. Forurensning

Karakterskalaen i BREEAM NOR går i seks trinn, der høyeste nivå er "Outstanding". KLP har som ambisjon å minimum oppnå det nest høyeste nivået, "Excellent", noe som tilsvarer en ytelse blant de øverste av 10 % av nybygg.

BREEAM In-Use

BREEAM In-Use er et forvaltningsverktøy og sertifiseringssystem med formål å redusere driftskostnader, energibruk og miljøbelastninger i eksisterende yrkesbygg.

 
BREEAM In-Use kan bidra til å gi en oversikt over en eiendom eller en eiendomsportefølje sin totale miljøytelse og etablere et referansenivå for videre utvikling. Både eier, forvalter og leietaker kan engasjeres i sertifiseringen.

Bygg21 kvalitetsprinsipper 

Bygg21 er et samarbeid mellom bygge- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter. På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Bygg21s arbeidsgruppe for Kvalitet og bærekraft utarbeidet 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder:

 1. Stimulerer til kontakt, aktivitet og opplevelser
 2. Gir gode lysforhold og utsyn
 3. Gir god luftkvalitet og lav støybelastning
 4. Ivaretar sikkerhet
 5. Ivaretar god tilgjengelighet til og på stedet
 6. Har lang levetid
 7. Gir smart utnyttelse av arealene>
 8. Utnytter energien godt
 9. Er bygget med god ressursutnyttelse og lave klimagassutslipp
 10. Gir lave drifts- og vedlikeholdskostnader

Interessante artikler

Line Syltern

- Fullt mulig å bygge mer bærekraftig

16.11.20

Langs E6 inn mot Trondheim sentrum finner du Max-bygget. KLP har omgjort bygningen til Trøndelags første rehabiliterte passivhus.