Konsernledelsen

Konsernledelsen i KLP består av ti erfarne personer med bred bakgrunn fra norsk næringsliv. Konsernledelsen er organisert etter forretningsområder, hvor enhetene Livsforsikring, Kapitalforvaltning, Skadeforsikring, Eiendom og Bank er representert. I tillegg består konsernledelsen av stabsenhetene finans/økonomi, IT, kommunikasjon og marked, og HR og interne tjenester.

Sverre Thornes
Sverre Thornes
Konsernsjef

Sverre Thornes har vært konsernsjef i KLP siden januar 2008. Før det var han konserndirektør med ansvar for Livsforsikring, og fra 2001 til 2006 ledet Thornes KLP Kapitalforvaltning. Han kom til KLP som renteforvalter i 1995, og har bred erfaring fra forsikring og kapitalforvaltning. Thornes har en Bachelor of Arts degree i administration fra The American College i Paris.

Aage E. Schaanning
Aage E. Schaanning
KONSERNDIREKTØR ØKONOMI OG FINANS

Aage Schaanning har siden 2008 vært konserndirektør for økonomi og finans i KLP. Schaaning ledet KLP Kapitalforvaltning fra 2006-2008. Han har tidligere arbeidet med innlån, balansestyring og forvaltning i BNbank og Kredittkassen før han begynte i KLP i 2001 som investeringsdirektør i KLP Kapitalforvaltning. Schaaning har MBA fra University of Colorado i USA og er autorisert finansanalytiker.

Marianne Sevaldsen
Marianne Sevaldsen
KONSERNDIREKTØR LIVSFORSIKRING

Marianne Sevaldsen begynte i stillingen som konserndirektør med ansvar for livsforsikring i KLP 1. februar 2013. Hun kom da fra stillingen som direktør for næringsliv i Sandnes Sparebank. Hun har tidligere bred ledererfaring fra DNB. Sevaldsen er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo med forsikringsrett og selskapsrett som spesialfag.

Håvard Gulbrandsen
Håvard Gulbrandsen
ADMINISTRERENDE DIREKTØR KLP KAPITALFORVALTNING

Håvard Gulbrandsen har vært administrerende direktør i KLP Kapitalforvaltning siden 1. september 2009. Han kom fra stillingen som Head of Asset Strategies Equities / Head of Core Corporate Governance i Norges Bank Investment Management, og har tidligere jobbet som renteforvalter i Storebrand Kapitalforvaltning og investeringsdirektør i DnB Investor AS. Gulbrandsen har en MSc in Management Sciences fra University of Warwick (1988), Master in Finance & Investments (1989) og er autorisert finansanalytiker fra 1992.

Tore Tenold
Tore Tenold
ADMINISTRERENDE DIREKTØR KLP SKADEFORSIKRING

Tore Tenold kom til KLP og stillingen som administrerende direktør 1. oktober 2012. Han har vært administrerende direktør for SpareBank 1 Skadeforsikring AS, og har tidligere jobbet i Aktiv forsikring og Vesta forsikring. Tenold har sin utdanning fra politiskolen, universitetet og Forsikringsakademiet.

Gunnar Gjørtz
Gunnar Gjørtz
ADMINISTRERENDE DIREKTØR KLP EIENDOM

Gunnar Gjørtz har vært administrerende direktør i KLP Eiendom siden 1. januar 2011. Før det var han viseadministrerende direktør i samme selskap. Gjørtz har bakgrunn som Finansdirektør i blant annet NetCom, Løvenskiold Vækerø og Hafslund. Gjørtz var også fire år i England og Frankrike med det fransk-belgiske konsernet Suez Lyonnaise des Eaux og var i sin tid Finansdirektør i det da børsnoterte Nora Eiendom som ble kjøpt opp av KLP i 1995. Han er utdannet Handelsøkonom fra Handelsakademiet i Oslo (nå BI).

Leif Magne Andersen
Leif Magne Andersen
ADMINISTRERENDE DIREKTØR KLP BANKEN

Leif Magne Andersen kom til KLP og stillingen som administrerende direktør i KLP Banken 1. desember 2011. Han har jobbet i Postbanken- og DnB NOR-systemet siden 1997 hvor han blant annet har vært Regiondirektør for personmarkedssatsingen. Før det jobbet han som avdelingsleder i Intentia og han har også bakgrunn fra Forsvaret. Andersen har en Executive MBA i Strategic management fra Norges Handelshøgskole.

Gro Myking
Gro Myking
KONSERNDIREKTØR KOMMUNIKASJON OG MARKED

Gro Myking begynte i KLP og stillingen som konserndirektør for kommunikasjon og marked 1. februar 2016. Hun var markedsdirektør i Posten Norge AS fra 2007-2016. Myking har tidligere vært konserndirektør marked i Hakon Gruppen/ICA Norge, og har drevet eget konsulentselskap. Hun har styreerfaring fra flere store norske selskaper. Myking er siviløkonom fra Norges Handelshøgskole.

Kirsten Grutle
Kirsten Grutle
KONSERNDIREKTØR HR OG INTERNE TJENESTER

Kirsten Grutle begynte som konserndirektør for HR og Interne tjenester i KLP 1. september 2011 og kom da fra stillingen som HR-direktør i Accenture Norge. Hun har tidligere jobbet i Telenor, EDB Business Partner og Accenture. Grutle har sin utdanning fra Universitetet i Bergen.

Rune Hørnes
Rune Hørnes
KONSERNDIREKTØR IT

Rune Hørnes kom til KLP og stillingen som konserndirektør for IT 1. oktober 2016. Han kom fra stillingen som leder av IT (CIO) i Storebrand, hvor han har hatt ulike stillinger siden 2005. I tiden før Storebrand var Hørnes senior manager i Accenture, innen bank og forsikring. Han har lang og bred erfaring fra arbeidsoppgaver i krysningen mellom forretningsstrategi, IT, organisasjon og arbeidsprosesser. Hørnes er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen.

Ledelse datterselskaper

  • KLP Skadeforsikring AS: administrerende direktør Tore Tenold
  • KLP Eiendom AS: administrerende direktør Gunnar Gjørtz
  • KLP Kapitalforvaltning AS: administrerende direktør Håvard Gulbrandsen
  • KLP Banken AS: administrerende direktør Leif Magne Andersen
  • KLP Kommunekreditt AS: administrerende direktør Carl Steinar Lous
  • KLP Boligkreditt AS: administrerende direktør Christopher Steen
  • KLP Forsikringsservice AS: aktuar/daglig leder Erik Falk