Konsernledelsen

Konsernledelsen i KLP består av ledere for de ulike delene av morselskapet Kommunal Landspensjonskasse. Alle er erfarne ledere med bred bakgrunn fra norsk næringsliv.

Konsernledelsen i KLP

Sverre Thornes
Sverre Thornes
Konsernsjef
Sverre Thornes har vært konsernsjef i KLP siden januar 2008. Før det var han konserndirektør med ansvar for Livsforsikring, og fra 2001 til 2006 ledet Thornes KLP Kapitalforvaltning. Han kom til KLP som renteforvalter i 1995, og har bred erfaring fra forsikring og kapitalforvaltning. Thornes har en Bachelor of Arts degree i administration fra The American College i Paris.
Aage E. Schaanning
Aage E. Schaanning
KONSERNDIREKTØR ØKONOMI OG FINANS
Aage Schaanning har siden 2008 vært konserndirektør for økonomi og finans i KLP. Schaaning ledet KLP Kapitalforvaltning fra 2006-2008. Han har tidligere arbeidet med innlån, balansestyring og forvaltning i BNbank og Kredittkassen før han begynte i KLP i 2001 som investeringsdirektør i KLP Kapitalforvaltning. Schaaning har MBA fra University of Colorado i USA og er autorisert finansanalytiker.
Cathrine Hellandsvik
Cathrine Hellandsvik
KONSERNDIREKTØR LIV OG PENSJON
Cathrine Hellandsvik leder divisjon for Liv og Pensjon. Hun har vært konstituert leder for livdivisjonen i KLP fra august. Hun har vært direktør for Kundeseksjonen fra 2012. Tidligere har hun vært direktør for Næringspolitikk og analyse i KLP og har også mange års departementserfaring. Cathrine Hellandsvik er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Cathrine Hellandsvik er i tillegg konstituert konserndirektør for divisjon for Pensjonsdrift inntil ny leder er på plass.
Gro Myking
Gro Myking
KONSERNDIREKTØR KOMMUNIKASJON OG MARKED
Gro Myking begynte i KLP og stillingen som konserndirektør for kommunikasjon og marked 1. februar 2016. Hun var markedsdirektør i Posten Norge AS fra 2007-2016. Myking har tidligere vært konserndirektør marked i Hakon Gruppen/ICA Norge, og har drevet eget konsulentselskap. Hun har styreerfaring fra flere store norske selskaper. Myking er siviløkonom fra Norges Handelshøgskole.
Kirsten Grutle
Kirsten Grutle
KONSERNDIREKTØR MENNESKER OG ORGANISASJON
Kirsten Grutle begynte som HR-direktør i KLP 1. september 2011 og kom da fra stillingen som HR-direktør i Accenture Norge. Hun har siden 2016 sittet i konsernledelsen i KLP. Grutle har også tidligere jobbet i Telenor og EDB Business Partner, og har bred erfaring innenfor HR og ledelse. Hun har sin utdanning fra Universitetet i Bergen.
Rune Hørnes
Rune Hørnes
KONSERNDIREKTØR TEKNOLOGI
Rune Hørnes kom til KLP og stillingen som konserndirektør for IT 1. oktober 2016. Han kom fra stillingen som leder av IT (CIO) i Storebrand, hvor han har hatt ulike stillinger siden 2005. I tiden før Storebrand var Hørnes senior Manager i Accenture, innen bank og forsikring. Han har lang og bred erfaring fra arbeidsoppgaver i krysningen mellom forretningsstrategi, IT, organisasjon og arbeidsprosesser. Hørnes er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen.
Jarl Nygaard
Jarl Nygaard
konserndirektør Forretningsutvikling
Jarl Nygaard er tilsatt som konserndirektør for Forretningsutvikling fra 1. januar 2023. Han kom til KLP i 2018 som direktør for Forretningsutvikling i Livdivisjonen. Før det var han leder av Forretningsutvikling for bedriftsområdet i Storebrand Livsforsikring hvor han har hatt ulike stillinger siden 2005. I tiden før Storebrand var Nygaard manager i Accenture, innen pensjon og forsikring. Han har mer enn 25 års erfaring med forretningsutvikling og arbeid i grensesnittet mellom forretning og IT, primært innenfor pensjons- og forsikrings området i Norge og Norden. Nygaard er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen.
Ida Louise Skaurum Mo
Ida Louise Skaurum Mo
KONSERNDIREKTØR VIRKSOMHETSSTYRING
Ida Louise Skaurum Mo er fra 1. januar 2023 leder for den nyopprettede divisjonen Virksomhetsstyring i KLP. I divisjonen inngår bl.a seksjonene Konsernjuridisk, Samfunnsansvar, Compliance, Risikoanalyse og kontroll, og Økonomisk kriminalitet. Mo kommer fra stilling som juridisk direktør og leder av virksomhetsstyring i KLP, og tiltrådte som advokat i KLP i 2006. Hun har tidligere arbeidet som juridisk utreder i Høyesterett, dommerfullmektig, samt advokatfullmektig i advokatfirmaet Thommessen. Mo er utdannet Cand. Jur fra Universitetet i Oslo og Bedriftsøkonom NHH.

Ledelse datterselskaper

  • KLP Skadeforsikring AS: administrerende direktør Tore Tenold
  • KLP Eiendom AS: administrerende direktør Gunnar Gjørtz
  • KLP Kapitalforvaltning AS: administrerende direktør Håvard Gulbrandsen
  • KLP Banken AS: administrerende direktør Marianne Sevaldsen
  • KLP Kommunekreditt AS: administrerende direktør Carl Steinar Lous
  • KLP Boligkreditt AS: administrerende direktør Christopher Steen
  • KLP Forsikringsservice AS: aktuar/daglig leder Erik Falk