Jente på brygge

Organisasjon og ledelse

Morselskapet Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP) og de heleide datterselskaper har til sammen ca 1000 ansatte.

Selskapets styre er valgt av foretaksforsamlingen sammensatt av utsendinger fra eierne, som består av kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter. Arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor er representert i de styrende organ i selskapet.