Organisasjon og ledelse

Morselskapet Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP) og de heleide datterselskaper har til sammen ca 1000 ansatte.

Selskapets styre er valgt av foretaksforsamlingen sammensatt av utsendinger fra eierne, som består av kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter. Arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor er representert i de styrende organ i selskapet.

Jente som hopper på en brygge i vannet

KLP og datterselskapene

Oversikt over KLPs virksomhetsområder

Ledelsen

Konsernledelse og ledelse datterselskaper

Eierforhold

Styringsprosess, styringsmodell, selskapsvedtekter og valgordning

Styrende organer

Styrer, generalforsamling, foretaksforsamling, valgkomité og valgordning

Pressekontakter

Presse og mediekontakter i KLP.

Grafisk profil

Retningslinjer og vilkår. Logo for nedlastning.