Grønt hjerte malt på en murvegg

Visuell profil

Her finner du verktøy tilgjengelig for å sikre helhetlig og tydelig forvaltning av KLPs visuelle identitet. Den visuelle identiteten skal reflektere konseptet rammen rundt alt som er verdt å ta vare på.​

Overblikk

En visuell verktøykasse består av forskjellige elementer, som hver for seg skal løse deloppgaver og i sum skape en helhetlig visuell profil. Verktøyene må fungere på tvers av flater som spenner fra det strengt formelle til det rent emosjonelle.

Bilde som viser KLP sin grafiske profil

Hovedversjon - logo

Hovedversjonen av KLP-logoen står i granittgrå. Logoen skal alltid benyttes i sin helhet og aldri manipuleres. Der bakgrunnen blir for mørk skal negativ (hvit) logo benyttes. Logo kan plasseres i alle 4 hjørner av formatet, men mest mulig fristilt fra overskrifter. På de flater der logo er eneste element, kan den midtstilles. Logo skal ikke settes vertikalt.

Last ned logo

grafisk profil hovedlogo 1

Logo på fargede flater

Granittgrå logo benyttes på lyse bakgrunner. En negativ versjon (hvit) på logoens mørke profilfarger kan benyttes på flater med utfallende farge eller foto. Logo kan graveres, men da benyttes versjon uten ilegg av farge. Utover dette skal logoen ikke benyttes med eller plassert på andre farger. Se eksempler på bruk som ikke er tillatt på neste side.

KLP logo på farger

Ikke tillatt bruk

Logoen skal ikke benyttes med eller plassert på andre farger. Logo kan ikke manipuleres (forløpning, outline ol.).

Merk at tidligere burgunder versjon av logo utgår.

KLP logo ikke tillatt bruk

Beskyttelsesområde

Logoens beskyttelsesområde tilsvarer høyden på kvadratet som opptrer fra baseline til nedre del av buen i P. Beskyttelses- området skal holdes fri for andre elementer og sikrer logoens lesbarhet og tydelige fremstilling. Unntak: ved formater med total størrelse under 2x2, se eksempel.

KLP logo beskyttelsesone