Hyller med langstøvler

Eierforhold

KLP er eid av kommuner, helseforetak og bedrifter med offentlig tjenestepensjon i selskapet. Siden våre kunder også er våre eiere, går verdiene tilbake til kundene i fellesskapet.

KLP ble startet som et spleiselag fordi flere små kommuner i Norge ikke hadde råd til egen pensjonskasse. I dag er vi Norges største pensjonsselskap. Det aller viktigste vi gjør er å passe på at medlemmenes pensjonsmidler får den beste avkastningen. 

Kundene med offentlig tjenestepensjon er garantert en årlig avkastning fra KLP. All avkastningen KLP oppnår utover det kundene er garantert, er overskudd. Overskuddet brukes enten til å bygge buffere eller tilbakeføres til kundene. Dette kan kundene igjen bruke til å betale pensjonspremien. 

KLPs kunder og eiere/selskapsmedlemmer består av:

  • Kommuner
  • Fylkeskommuner
  • Helseforetak
  • Selvstendige virksomheter tilknyttet offentlig sektor

Styringssystemene i KLP skal sikre at det overordnede målet om å skape verdier for kundene skjer på en økonomisk, effektiv og samfunnsansvarlig måte. 

Tariffestet rett til tjenestepensjon

Arbeidstakere i offentlig sektor har tariffestet rett til tjenestepensjon, avtalefestet pensjon (AFP), ulykkes-/ yrkesskadeforsikring og gruppelivsforsikring. Våre pensjons- og forsikringsordninger ivaretar rettighetene i de aktuelle tariffavtalene. 

Selskapsvedtekter

De gjeldende selskapsvedtektene for KLP er vedtatt av Generalforsamlingen 11. mai 2021, og er godkjent av Finanstilsynet.  
Les selskapsvedtektene