norske penger i sedler og mynter

Pensjoner ble tilleggsregulert i desember 2021

Pensjoner under utbetaling ble tilleggsregulert i desember 2021. Stortinget vedtok i sommer at pensjonistene skulle få litt bedre regulering i år enn det som ble gjennomført i det ordinære trygdeoppgjøret.

Tilleggsreguleringen gjennomføres for pensjonsutbetalingen i desember 2021.

Pensjonene skal bli regulert med 5,36 prosent med virkning fra 1. mai for 2021. I juni ble pensjonene regulert med 4,99 prosent med virkning fra 1. mai. Tilleggsreguleringen sørger for at det blir 5,36 prosent.

Det medfører at årsveksten skal bli 3,83 prosent for 2021 etter tilleggsreguleringen.

Endringen gjelder følgende pensjoner under utbetaling:

  • Alderspensjon etter 67 år
  • Særalderspensjon før 67 år
  • AFP
  • Ektefellepensjon etter 67 år

I desember 2021 ble pensjoner tilleggsregulert.