20210916. HMS-leder i KLP, Vibeke Os Bratlie. Foto: Anita Arntzen/KONTRA Produksjon
– Først og fremst er det viktig å si at de fleste i disse yrkene trives veldig godt på jobben. Det finnes få jobber som er like meningsfulle. Likevel ser vi at antall uføre øker blant de som har pensjon hos oss, sier Vibeke Os Bratlie, HMS-leder i KLP.

Hvordan har du det - egentlig?

Har du tenkt på hvor viktig det er at du som jobber i kommune- og helsesektoren, har det bra? Det betyr mye for veldig mange flere enn deg selv og dine nærmeste. 

Gode valg-seminarene

Få inspirasjon til å leve et godt liv!

Vi vet hvor viktig det er at du som jobber i kommune- og helse- Norge har det bra! Derfor ønsker vi i KLP å gi inspirasjon og støtte for at du skal leve et best mulig liv. Vi har laget en digital seminarserie som heter Gode valg. Her snakker eventyrer og programleder Samuel Massie med landets fremste fagpersoner og eksperter på temaene.

Så langt er fire seminar tilgjengelig: om livet, helsa, jobben, penger og pensjon. 

klp.no/godevalg kan du ta seminarene helt gratis. 

Det er rekordstor mangel på faglært arbeidskraft i hele Norge, og spesielt innen helse- og omsorgsyrker. En  undersøkelse NAV gjorde før sommeren viste at det manglet 13.500 helse-, pleie- og omsorgsarbeidere. Behovet for flinke fagfolk kommer bare til å bli større etter hvert som befolkningen i hele landet stadig blir eldre og mer pleietrengende de neste årene.  

Derfor blir det enda viktigere at du har glede, energi og overskudd til å jobbe i flest mulig av de årene du er i yrkesaktiv alder. Da må du ha det bra på jobben og i livet ellers.  

Det store spørsmålet er hvordan. 

Sammensatt utfordring 

– Først og fremst er det viktig å si at de fleste i disse yrkene trives veldig godt på jobben. Det finnes få jobber som er like meningsfulle. Likevel ser vi at antall uføre øker blant de som har pensjon hos oss. Faktisk er gjennomsnittlig alder for en ny kvinnelig ufør nede på 50,5 år, mens snittet for menn ligger på 53,8 år. Alderen på nye uføre kvinner har blitt lavere de siste fem årene, og kjønnsforskjellene har økt, sier Vibeke Os Bratlie, som er HMS-leder i KLP.  

Hun har mange års erfaring med arbeidsmiljøproblematikk i kommune- og helsesektoren gjennom KLPs arbeidsmiljønettverk. Forskning på området gir ingen entydige svar på hvorfor stadig flere blir uføre tidligere enn før. 

– Det er ofte forhold på arbeidsplassen som gjør at noen faller ut av arbeidslivet. Det kan være stort arbeidspress, turnusarbeid, kanskje manglende mestring. Men vi vet også at private forhold påvirker, og da er helse og utfordringer på hjemmebane de faktorene som trekkes frem. Det arbeidsplassen kan gjøre er å se på arbeidsorganiseringen, tett og god ledelse og et godt samarbeid mellom kollegaer, ledelse og de tillitsvalgte, sier Os Bratlie. 

God energi smitter 

Men det er ikke bare for å unngå å bli syk eller ufør man bør ta vare på seg selv. Selv de som allerede har det ganske bra kan få det enda bedre. 

– Tenk på kollegaen din som alltid smitter med sitt gode humør, omtanke og gode energi. De betyr så mye! Så jeg vil slå et slag for at alle, også de lykkeligste menneskene i helse- og omsorgsyrker, investerer mer i seg selv. Det vil komme dem selv og veldig, veldig mange andre til gode, sier Os Bratlie. 

Hun ser at mange som har valgt å jobbe i omsorgsyrker og offentlig sektor har mye omsorg for andre.  

– Det er viktig å huske på at hvis du skal kunne klare å ta vare på andre mennesker, må du ta vare på deg selv. Ofte kan litt ny inspirasjon, økt bevissthet og det å bryte opp gamle tankemønstre være nok til å øke gleden i hverdagen, sier Os Bratlie.

Interessante artikler

Oslo 20210906. Lykkeforsker Lisa Vivoll Straume. Foto: Anita Arntzen/KONTRA Produksjon
–Det å være til nytte er en stor del av meningen med livet for meg. Derfor får jeg også veldig mye energi av å hjelpe folk, sier lykkeforsker Lisa Vivoll Straume.

Oppskriften på lykke

30.11.21

Lykkeforsker Lisa Vivoll Straume blir lykkelig når hun kan hjelpe andre gjennom noe krevende. Hva skal til for deg? 

Nylig pensjonist Carl Erik Lie og nyansatte Emma Ward Myran snakker om erfaringer og forventninger til livet som brannkonstabel.
Nylig pensjonist Carl Erik Lie og nyansatte Emma Ward Myran snakker om erfaringer og forventninger til livet som brannkonstabel.

Følelsen av å kunne hjelpe

30.11.21

Hver dag i Norge har noen sin siste arbeidsdag og noen sin første. Vi har møtt brannkonstablene Emma og Carl Erik. De deler forventninger til og erfaringer fra yrket de begge er stolte av.  

20210908. Pensjonscase: Cecilie Gulla jobber som konsulent på Sykehuset Telemark i Skien. Foto: Anita Arntzen/KONTRA Produksjon
Da Cecilie først begynte å jobbe så hun for seg at hun ville bli pensjonist som 62-åring. Nå innser hun at hun sannsynligvis kommer til å jobbe lenger.

Føler seg i trygge hender

30.11.21

Cecilie Gulla (51) har fremdeles en del år igjen som yrkesaktiv, og som mange andre på samme alder tenker hun ikke så mye på egen pensjon. – Jeg føler meg i trygge hender hos KLP, sier hun.