Hvordan det står til med ansatte i offentlig sektor?

Tallene til KLP viser at de siste fem årene har det vært et relativt stabilt uttak av uførepensjon, men kjønnsforskjellene øker. Det kom frem på KLP Kommunekonferansen i Bodø 24. august.

- Men uføreandelen ligger på så høyt som ti prosent i kommunal sektor. Det er omtrent det samme som vi ser fra NAV-tallene, sier Fagleder HMS, Vibeke Os Bratlie.

Hun sier at det som vi kanskje skal være litt bekymret for og se litt ekstra på er at kjønnsforskjellene øker. 

- Kvinner går ned i alder. Gjennomsnittlig alder på nye uføre er 50 år på kvinner og 54 år på menn. 90 prosent av de nye uføre som er i kommunal sektor er kvinner, sier Os Bratlie og viser til at det forteller noe om hvor medlemmene til KLP jobber.

- Det er fortsatt innenfor de yrkene der vi har og trenger de varme hendene. Det er arbeidsplasser som ikke blir automatisert. Det er fysisk krevende arbeidsoppgaver.

Os Bratlie sier at hvis utviklingen fortsetter på pensjonering, sånn som den har gjort de siste 20 årene, så kan en 50-åring i dag forvente å stå i jobb til en er litt over 60 år.

Trygg og forutsigbar arbeidsgiver

La oss høre litt hva brannkonstabel Emma Ward Myran og sykepleier Marcus tenker om fremtiden i sine yrker.

- Jeg valgte å bli brannkonstabel fordi det virket som et veldig spennende yrke. Jeg er selv vernepleier, men da Trøndelag brann og redning lyste ut stillingen så tente det en liten flamme i meg bokstavelig talt, sier brannkonstabel Emma Ward Myran (27).

- Det var veldig viktig for meg når jeg valgte denne veien her, at jeg hadde et yrke som jeg kom til å trives i og som jeg kunne jobbe i langsiktig. Sånn at når jeg tok en utdanning, så var det noe jeg forhåpentligvis kunne jobbe med livet ut, sier sykepleier Marcus Johan Stensrud Gundersen (22).

Emma Ward Myran sier at det er en veldig trygg og forutsigbar arbeidsgiver.

- Hvis det er noe jeg skulle vært bedre med å jobbe i kommunen så er det jo alltid et hett tema, det er jo lønn som går igjen. Så det er jo en kamp som foreningen vår kjemper da, sier Emma.

Marcus Johan Stensrud Gundersen sier at det er mange, både meg selv og mine kollegaer, som sliter med å finne faste stillinger.

- Og må jobbe gjerne flere steder og mye overtid for å få livet til å gå rundt. Og det tror jeg er noe som lokker mange litt vekk fra yrke og heller mot andre arbeidsplasser, sier Marcus.

Vil beholde yrket hele livet

Emma Ward Myran sier at hun tror det her er et yrke jeg kunne tenkt meg å stå i resten av yrkeskarrieren min.

- Jeg vet det er flere yrker som ødelegger ryggen, den dype ting, det er sånne klassiske skader innen helse. Det å tilrettelegge i forhold til ergonomiske prinsipper og at man kan jobbe lenger i yrket. For eksempel har vi fått elektriske bårer, så vi slipper å faktisk fysisk løfte, og det er jo ting som har hjulpet mye. Flere typer teknologi som gjør at vi kan jobbe lenger i yrket, det setter vi pris på, sier Marcus Johan Stensrud Gundersen.

Direktør Pål Molander i STAMI sier at vi er ganske privilegert i Norge når det gjelder arbeidslivstandard.

- Det er ikke veldig mange arbeidsliv som er bedre enn vårt, men alt er relativt. Innenfor en del kommunale yrker er det en del utfordringer som ikke er veldig lette å løse sånn over natten.

- Dette handler om bærekraften i velferdsstaten vår fremover ved å ha flest mulig i arbeid og høy sysselsetting slik at vi kan opprettholde de kommunale tilbudene som vi alle er veldig glad i og trenger, sier Molander.

Se hele sendingen Hvordan blir kommune-Norge det stjernelaget vi trenger? fra KLP Kommunekonferansen i Bodø her