Finansiell informasjon

Rating

Kredittvurderingsbyrået Standard & Poor’s har siden 2004 ratet KLP og har helt fra oppstarten oppnådd en A- rating. I forbindelse med KLP Kommunekreditts etablering av et internasjonalt låneprogram for obligasjoner med fortrinnsrett har KLP blitt vurdert av Moody’s Investor Services fra 2010.

Standard & poor's

KLP har følgende rating:

Financial Strength Rating = A -
Counterparty Credit Rating = A -
Fremtidsutsikter = stabile

For mer informasjon om Standard & Poor's produkter og tjenester, se www.standardandpoors.com

Moody's

KLP har følgende rating:

Insurance Financial Strength Rating = A2
Fremtidsutsikter = stabile

KLP Banken AS har følgende rating = A3
Fremtidsutsikter = stabile

KLP Kommunekreditts obligasjoner med fortrinnsrett har rating = Aaa
Fremtidsutsikter = stabile

KLP Boligkreditts obligasjoner med fortrinnsrett har rating = Aaa
Fremtidsutsikter = stabile

For mer informasjon om Moody’s produkter og tjenester, se www.moodys.com

KLP er et gjensidig forsikringsselskap

Det vil si at våre forsikringskunder også er våre eiere. Og som eiere har våre kunder en spesiell interesse i KLPs soliditet og inntjening.

Derfor prioriterer KLP meget sterkt å gi sine kunder og eiere en konkurransedyktig, men samtidig stabil avkastning på sin pensjonssparing. Selskapet vektlegger å bygge finansiell soliditet som gir den nødvendige frihet til å ta kalkulert risiko innenfor finansforvaltningen.

KLPs risikoprofil

KLP har en sammensetning av sine investeringer hvor nær 15 prosent er investert i aksjemarkedene hvor både fortjenestemulighet og risiko forbundet med investeringene er størst. Som en motvekt er nær 50 prosent av balansen investert i stabile investeringsobjekt som gir en god løpende avkastning. Det dreier seg om obligasjoner som holdes til forfall, utlån med god sikkerhet og investeringer i høykvalitets eiendom med lange kontrakter. Den øvrige finansporteføljen består i hovedsak av omløpsobligasjoner og pengemarkedsplasseringer.

KLP overvåker sitt risikobilde løpende og følger en handlingsregel som utløser reduksjon av de mest risikoutsatte finansinvesteringene i fallende markeder, mens gode markeder gir frihet til å øke risikoen i porteføljen.

Lave kostnader

Målsettingen er å gjøre kapitalforvaltningen så effektiv og kostnadsbesparende som mulig. KLP har derfor utviklet avanserte modeller som gjør det mulig å drive såkalt indeksnær forvaltning med meget lave kostnader. Indeksnær forvaltning betyr at man investerer i verdipapirporteføljer med en verdiutvikling som i meget liten grad avviker fra verdiutviklingen i det markedet man investerer i, det være seg Oslo Børs, NewYork-børsen eller et internasjonalt obligasjonsmarked. Hoveddelen av våre internasjonale verdipapirinvesteringer har som formål å følge markedene, ikke å slå dem.

Men vi har også spesialiserte team som har som oppgave å forvalte mindre, spesialiserte verdipapirporteføljer hvor hensikten er å velge enkeltpapirer eller bransjer som har en bedre utvikling enn gjennomsnittet i markedet – for på den måten å skape en meravkastning.

Kostnadseffektive fond til alle

KLPs indeksnære forvaltning utgjør også byggeklossene i KLP Kapitalforvaltnings indeksnære fond som har fått en bred og god mottagelse i markedet. Ikke bare får bredere kundegrupper nyte fordelene av KLPs kompetanse på indeksnær forvaltning, men det bidrar også til å fordele forvaltningskostnadene på flere kunder – hvilket gir et rimeligere pensjonsprodukt.

KLP offentliggjør informasjon om innhold i våre investeringsporteføljer ved årsslutt.

 
         

Land

Markedsverdi (mill NOK) - 31.12.2017

Fordeling statspapirer - 31.12.2017

Markedsverdi (mill NOK) - 31.12.2016

Fordeling statspapirer - 31.12.2016

Australia

421

1 %

356

1 %

Belgia

2 401

6 %

2 393

6 %

Canada

188

1 %

221

1 %

Frankrike

1 100

3 %

1 115 

3 %

Tyskland

2 866

8 %

2 734

7 %

Japan

1 373

4 %

1 538

4 %

Nederland

630

2 %

542 

1 %

Norge

15 817

42 %

16 587

43 %

Qatar

160

0 %

-

-

Slovakia

2 397

6 %

2 343

6 %

Storbritannia

2 020

5 %

1 951

5 %

USA

8 060

22 %

8 553

22 %

Se også oversikt over KLP-konsernets verdipapirinvesteringer fordelt per sektor og region.