To små barn holder rundt hverandre i en liten grønn trillebår

Aksjefond for nybegynnere

Sparing i aksjefond kan være veldig lønnsomt for sparepengene dine, men likevel er det en viss skepsis til denne spareformen. Vi gir deg fondsguiden med spørsmål og svar som kan gjøre deg litt klokere.

Hva er et fond?

Et fond er en kollektiv investering der mange sparere går sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet. Ved sparing i fond sprer du risikoen på mange aksjer og/eller rentepapirer på en enklere og billigere måte enn du klarer selv. Vi forvalter fondet for deg og de andre andelseierne.

Hva er forskjellen på indeksfond og aktive fond?

Indeksfond har som mål å gi andelseierne en verdiskapning tilsvarende den gjennomsnittlige avkastningen som eierne av de største børsnoterte selskapene, i det aktuelle geografiske markedet, mottar.

I et fond som blir aktivt forvaltet forsøker forvalteren å slå referanseindeksen - målet er altså å gjøre det enda bedre enn børsen.

Indeksfond har svært lave kostnader. Aktive fond er ofte dyrere og kan derfor spise en stor del av avkastningen på sikt.

Hvorfor er det lurt å spare i fond?

Med dagens bankrente risikerer du at sparepengene dine blir mindre verdt etter inflasjon og skatt. Sparing i fond kan derfor være en måte å få en god avkastning på sparepengene dine på lang sikt. Historisk har aksjefond gitt høyere avkasting enn andre spareformer. Du kan forvente at aksjefond gir 3-5 prosent høyere avkastning enn banksparing gjennomsnittlig per år.

Bør man spare i både bank og i fond?

Ja, spar penger i banken som en reserve. Du bør ha 1-3 månedslønner i en slik likviditetsreserve.
Langsiktig sparing bør du gjøre i aksjefond. Du bør helst ha en tidshorisont på ti år eller mer (og minimum fem år). Regelmessig sparing i aksjefond kan passe glimrende som sparing for barna eller som langsiktig sparing til egen alderdom.

Hva slags fond lønner seg for vanlige småsparere?

Prioriter globale indeksfond med lave forvaltningskostnader. De har god spredning på mange aksjer over hele verden, og derfor lavere risiko enn de fleste andre aksjefond.

Må jeg følge med på utviklingen i aksjemarkedet?

Sparer du i fond gjør fondet jobben for deg så du slipper å forholde deg til investeringene. Verdiøkning i fondet er verdiøkning til deg.

Hvor lenge bør jeg spare?

Børsene går opp og ned og verdien på fondet du velger svinger på samme måte. For aksjefond anbefaler vi en tidshorisont på ti år (minimum fem år). Lang sparehorisont bidrar til å redusere risikoen for tap.

Kan jeg ta ut pengene når jeg vil om jeg trenger det?

Det er ingen bindingstid på pengene dine, så du kan selge når du selv ønsker det. Du har som regel pengene i løpet av tre eller fire arbeidsdager. Dersom du trenger sparepengene dine om f.eks. 3 år, kan det være lurt å velge et fond med mindre svingninger.

Er det noen risiko?

Aksjefond vil svinge i verdi og er derfor en risikabel spareform, men du kan over tid forvente å få høyere avkasting enn andre spareformer.

Hvor mye kan jeg risikere å tape?

Aksjemarkedet kan falle mye, gjerne opptil 50 prosent som under finanskrisen. De som ikke solgte da har en meget god avkastning i dag. Det lønner seg å tenke langsiktig og å ha is i magen i turbulente aksjeår.

Verden er usikker, er det ikke risikabelt å spare i fond?

Sparer man i fond tar du del i verdiskapningen i den delen av næringslivet som er børsnotert gjennom plasseringer i mange ulike selskaper, men du må tåle at verdien på sparepengene dine svinger på veien til sparemålet ditt.

Les mer om fond i KLP