Hyller med langstøvler

Slik begrenser du flomskadene

NVE melder i sin ferskeste vårflomanalyse at det er sannsynlig med stor vårflom i deler av Nord-Norge. Det kan bli vårflom også i områder med forholdsvis lite snø, hvis det kommer mye nedbør.

Snø som smelter skaper utfordringer hver vår. Der det fortsatt er frost i jorda, finner smeltevannet veien oppe på bakken.

Sluk og bekkefar skal bidra til at vannet renner vekk fra eiendommer og veier. Da er det viktig at disse ikke er tettet igjen av is, kvister, løv og annet løst materiale som hoper seg opp. Bruk gjerne litt tid på å renske takrenner og kummer, slik at vannet renner fritt.  

Strakstiltak når vannet trenger inn:

  • Koble ut all elektrisk strøm i rommene som er oversvømt. Vann og strøm er en livsfarlig kombinasjon.
  • Flytt gjenstander høyere opp, og legg klosser under møbler som kan bli skadet av vannet. Eller flytt til rom som ligger høyere opp i bygningen.
  • Ifølge KLPs sikkerhetsforskrifter skal du lagre varer minst 10 centimeter over gulvet. 
  • Hold dører og vinduer til kjelleren lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.
  • Skaff hjelp med lensepumper. Brannvesenet kan ofte hjelpe.
  • Husk at det er avløpsvann som har kommet inn. Vær nøye med hygienen.
  • Ring forsikringsselskapet.

Mer informasjon om NVEs vårflomanalyse for hele landet