En jobb med mening

Er det matematikk og tall som er din styrke, så kan vi love deg at kommunene har behov for både økonomer og ingeniører for å holde orden på enorme budsjetter og prosjekter. Elsker du data kan du jobbe med utvikling, IT-sikkerhet eller UX-design av fremtidens tjenester for innbyggerne. Vil du bli en ekte helt så er kanskje brannkonstabel, ambulansesjåfør, redningsdykker, sykepleier eller barnehagelærer noe for deg. 

Jobbene i kommune- og helse-Norge er ikke bare meningsfulle. De gir deg muligheter over hele landet, du får du trygge rammer og solide arbeidsgivere i stor utvikling. Ikke minst, så får du en av Norges beste pensjonsordninger, som gir deg trygghet for fremtiden.

Under kan du lese mer om noen av de mange utdanningsretningene som gir muligheter i kommune- og helse-Norge. Du kan lese mer om disse og de aller fleste andre utdanningsmuligheter på utdanning.no . Håper det gir deg inspirasjon!

KLP_Ambulansesjåfør_Ung dame_masma73407_1452

Paramedic

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade. Ambulansearbeideren er et bindeledd mellom pasienten, sykehuset og annen helsetjeneste.

Utdanning:
Bachelorgrad/ambulansefag

Les mer om utdannelse og lønn på utdanning.no

 

Mannlig sykepleier

Sykepleier

Som sykepleier kan du forebygge og behandle sykdom, du kan jobbe med akutt eller kronisk syke og med personer som har utfordringer med sin psykiske helse og/eller rus, for å nevne noe.

Utdanning:
Bachelorgrad + eventuell spesialisering

Les mer om utdannelse og lønn på utdanning.no

 

To kolleger som ler sammen på arbeidsplassen.

Ingeniør

Som ingeniør har du en teknologisk utdanning som gir muligheter i mange bransjer. Det er flere retninger innen ingeniørfaget, som blant annet byggingeniør, bioingeniør, dataingeiør eller ingeniør i energi og miljø i bygg.

Utdanning:
Bachelor- eller mastergrad

Les mer om utdannelse og lønn på utdanning.no

 

KLP_Damer_ler_inne

Bibliotekar

En av bibliotekarens viktigste oppgaver er å skaffe kvalitetssikret informasjon som brukerne av biblioteket etterspør. Bibliotekaren har god kjennskap til søkesystemene som gjør det mulig å finne fram i store mengder informasjon.

Utdanning:
Bachelorgrad

Les mer om utdannelse og lønn på utdanning.no

 

Barn med byggeklosser

Barnehagelærer

Som barnehagelærer bruker du din faglige, pedagogiske og etiske kompetanse for å legge til rette for at barnegruppa og det enkelte barnet er trygt. Barnehagelærere er ofte pedagogiske ledere i barnehagen. De skal veilede andre ansatte og sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet.

Utdanning:
Bachelorgrad

Les mer om utdannelse og lønn på utdanning.no

 

Brannkonstabler på jobb

Brannkonstabel

En brannkonstabel slokker branner, redder mennesker og dyr og utfører sikkerhetsarbeid. Hvis du videreutdanner deg kan du også jobbe som røykdykker eller redningsdykker. 

Utdanning:
Ikke åpen utdanning

Les mer om utdannelse og lønn på utdanning.no

Tre stående kollegaer rundt et bord.

Jurist

Som jurist er du ekspert på å løse juridiske problemstillinger gjennom tolkning og analyse. Arbeidsoppgavene som jurist varierer mye etter hvor du jobber. Juristene har innsikt i mange ulike rettsområder, og kan arbeide innen for eksempel kontraktsrett, arbeidsrett, familie- og arverett, offentlig rett, helse- og sosialrett, forvaltningsrett og strafferett.

Utdanning:
Mastergrad

Les mer om utdannelse og lønn på utdanning.no

 

Mann og kvinner møtes og snakker sammen ved et nettbrett.

Arkitekt

Arkitekter arbeider med alt fra planlegging og tegning av små og store bygninger inkludert tilbygg og interiører, til byplanlegging og stedsutvikling. Arkitekter kan også arbeide med utforming av landskap og konstruksjoner.

Utdanning:
Mastergrad

Les mer om utdannelse og lønn på utdanning.no

 

Veiarbeidere

Anleggsmaskinfører

Anleggsmaskinfører bruker store og kraftige anleggsmaskiner som krever konsentrasjon, god planlegging og kunnskap om underlaget det skal kjøres på eller graves i. Bruk av GPS-, og 3D-systemer i maskinene  er også noe anleggsmaskinføreren må beherske.

Utdanning:
Yrkesfag

Les mer om utdannelse og lønn på utdanning.no

 

Far og sønn på skateboard

Barne- og ungdomsarbeider:

En barne- og ungdomsarbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom. Barne- og ungdomsarbeideren skal bidra og delta i lek, aktiviteter og læringssituasjoner, med grupper og enkeltpersoner med ulik bakgrunn.

Utdanning:
Barne- og ungdomsarbeiderfag på VGS

Les mer om utdannelse og lønn på utdanning.no

Mann i blomstereng

Anleggsgartner:

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder. Som anleggsgartner er du med på å bygge utomhusanlegg, og du kan og drifte og vedlikeholde disse anleggene.

Utdanning:
Yrkesfag

Les mer om utdannelse og lønn på utdanning.no

 

Helsefagarbeider

Helsefagarbeideren tar vare på pasientens og brukerens behov for helhetlig omsorg, ernæring, grunnleggende sykepleie og miljøarbeid. Du kan arbeide på ulike steder som på sykehus, sykehjem, hjemme hos mennesker som trenger helsehjelp, i psykiatrien og i rusomsorgen.

Utdanning:
Yrkesfag

Les mer om utdannelse og lønn på utdanning.no

 

To menn jobber ved PCer på kontor.

Økonom:

Som økonom kan du arbeide innenfor en rekke fagfelt, deriblant regnskap, revisjon eller analyse. Økonom er en samlebetegnelse på personer med høyere økonomisk-administrativ utdanning.

Utdanning:
Flere utdanningsløp

Les mer om utdannelse og lønn på utdanning.no

 

Veiarbeider

Vei- og anleggsarbeider:

Vei- og anleggsfagarbeideren bygger, vedlikeholder og sikrer veier, tunneler, bruer og infrastruktur for vann, avløp og overvann med maskiner og utstyr. Andre viktige arbeidsoppgaver er forskaling, armering og støping. 

Utdanning:
Yrkesfag

Les mer om utdannelse og lønn på utdanning.no

Ung kvinne på hjemmekontor

Dataingeniør:

Som dataingeniør jobber du med systemutvikling og drift av maskiner eller systemer. Datateknologi finnes i alt fra datamaskiner, telefoner og biler til datastyrte maskiner som utfører oppgaver som tidligere ble gjort manuelt. Det finnes derfor mange forskjellige typer jobber innenfor teknologi og utvikling.

Utdanning:
Flere utdanningsløp

Les mer om utdannelse og lønn på utdanning.no

 

Et samarbeid mellom: 

Partnerlogo-jobb-med-mening