– Ledelse er et langdistanseløp

Kim Håkon Pedersen har ansvar for omtrent 40 ansatte i tjenesten for psykisk helse og rusarbeid i Salangen kommune. Han mener åpenhet, involvering og tillit er avgjørende for å lykkes som leder, men at det aller viktigste er at man bryr seg, på ordentlig.
Kim_haakon_ungeledere
Skrevet av: Nils Fredrik Wisløff-Høgestøl
Sist oppdatert: 09.06.23

Juryens begrunnelse

Rus og psykiatri er et like krevende område som det er et viktig område. Kim Håkon Pedersen har ansvar for både budsjett, resultat og personell, med omtrent 40 ansatte, og han står bak en krevende omstilling som har gitt stor gevinst: Halvering av sykefravær, nytt hovedbygg, og ny turnus utarbeidet og implementert, og med meget godt resultat på arbeidsmiljøundersøkelsen. Dette er krevende lederoppgaver, med konkrete resultater, og juryen lar seg imponere av beskrivelsen av kandidatens kombinasjon av resultatoppnåelse og relasjonelle kvaliteter.

Kim Håkon har lykkes i å skape et godt arbeidsmiljø og en god arbeidsplass som leverer viktige tjenester til kommunens brukere, og juryen er overbevist om at Kim Håkon Pedersen både vil ha god nytte av Solstrandprogrammet Accelerate, og tilføre programmet interessante og viktige perspektiver.

Hva betyr god ledelse for deg? 

Ledelse er ikke noe du kan sysle med på ditt eget kontor bak en lukket dør, ledelse skjer alltid i samspill med andre. Å være leder i helse- og omsorgssektoren krever mer enn de fleste tenker over: du skal lede i samspill med ansatte og tillitsvalgte, med politisk og administrativ ledelse, og ikke minst med brukere og pårørende. Sjansen er stor for at du må ivareta flere kryssende interesser, noe som kan være utfordrende. 

God ledelse forutsetter også at man har et handlingsrom å lede i, og jeg er glad for at jeg alltid har hatt overordnede ledere som har sørget for tilstrekkelige ledelsesressurser, og ikke minst, støtte når jeg har hatt behov for det.

Det er også viktig å være en god leder for seg selv. Da jeg var helt fersk leder hadde jeg en eldre lederkollega som ba meg passe godt på meg selv, for det er ingen andre som gjør det. Det er ingen som kommer og takker deg når du har brent lyset i begge ender og gått på en smell. Dette har jeg alltid hatt i bakhodet, og det viser seg å stemme godt. Ledelse handler om å bygge stein på stein. Klovner i kamp sier det godt i sangen "Langt å gå": "Hvordan spiser man en hval? En bit av gangen. Hvordan gå på beina til Nepal? Et skritt av gangen." Ledelse er et langdistanseløp der du aldri kommer i mål, så det gjelder å disponere kreftene på riktig måte og nyte utsikten og opplevelsene underveis.

Før jeg ble leder var jeg tillitsvalgt i mange år, og det har vært helt naturlig for meg å ha et nært samarbeid med tillitsvalgte og verneombud. Åpenhet, informasjon og involvering lønner seg i lengden, og gjensidig tillit mellom ledelsen og arbeidstakernes representanter er av stor verdi. 

God ledelse handler også om å gi folk ansvar og ha tro på at de gjør sitt beste. Når du gir ansatte oppgaver og ansvar så må du tåle at de gjør ting litt annerledes enn du ville gjort. Et viktig prinsipp for meg er å ikke kritisere beslutninger som er tatt i beste mening og etter beste evne.   

Jeg kunne nok ha snakket lenge om hva god ledelse er, men tenker å runde av med det som kanskje er aller viktigst: God ledelse handler om å bry seg, på ordentlig. De du leder merker godt forskjell på om du genuint prøver å få til et best mulig resultat for alle parter, eller om du tar en snarvei. Det siste lønner seg sjeldent.

Hva motiverer deg i jobben? 

Jeg motiveres av å bidra til resultater som kommer brukere og ansatte til gode, aller helst begge på en gang. Det kan være alt fra små ting, som at vi sammen har tenkt kloke tanker og iverksatt tiltak som har medført positive endringer i en brukers liv og de ansattes arbeidshverdag, til større ting som at vi har utarbeidet en ny grunnturnus som ivaretar både ansattes, brukeres og arbeidsgivers behov, eller at tjenesten har fått bygd og flyttet inn i nye lokaler etter mange års prosess. Jeg lar meg også glede av at kollegaer oppnår sine mål, for eksempel fullføre videreutdanning eller bestå fagprøven - da blir det alltid god stemning på arbeidsplassen. Og ikke minst lar jeg meg motivere av at folk ønsker å komme og jobbe hos oss i Miljøtjenesten fordi de har hørt positive ting om oss, gjerne fra ansatte som er gode ambassadører og skryter av arbeidsplassen og kollegiet. Da føler jeg på både stolthet og ydmykhet, og på et ansvar for å ikke skuffe dem. Dyktige kollegaer som trives i jobben, det motiverer meg virkelig til å gjøre mitt beste som leder.

Hvor viktig er lederutvikling i jobben din?

For meg handler lederutvikling om to ting; om å bli kjent med seg selv og om å la seg inspirere. Jeg tror at personlig utvikling og utvikling av arbeidsplassen går hånd i hånd. Utvikling og inspirasjon kan man få på mange måter. Noen ganger trenger man å tilegne seg "tung kompetanse og studiepoeng", andre ganger kan et halvtimes lunsj-webinar bidra til vel så mye refleksjon og endring. Utvikling skjer når nye erfaringer og ny kunnskap fører til endring. I mine øyne er derfor lederutvikling et viktig grunnlag for utvikling på arbeidsplassen.

Det høres kanskje rart ut, men det som har formet meg mest som leder er de årene jeg var tillitsvalgt i Fagforbundet, de erfaringene jeg gjorde da og den lederutviklingen jeg fikk gjennom tillitsvalgtskoleringen. Fagbevegelsen er god på å dra de store linjene, på å gi deg forståelse for de ulike rollene i arbeidslivet og samfunnet, og ikke minst på å gi deg troa på at du kan utgjøre en forskjell for andre. Jeg har selvfølgelig også utviklet meg som leder i den perioden jeg har vært ansatt som enhetsleder og hatt et formelt lederansvar, men jeg er veldig takknemlig for ballasten jeg har med meg fra livet som tillitsvalgt.

Betyr pensjonsordningen din noe for deg?

Selvsagt. Som tidligere tillitsvalgt er jeg svært opptatt av å ha en trygg pensjonsordning, og jeg opplever heldigvis at mange av mine kollegaer også har et bevisst forhold til pensjon. En offentlig tjenestepensjon med livslange ytelser og etterlatte- og uførepensjon er faktisk et konkurransefortrinn som vi burde snakke høyere om. Og så krysser jeg fingrene for at ordningen med særaldersgrenser videreføres, dette er viktig for mine kollegaer som jobber i yrker med stor slitasje, både fysisk og psykisk. 

 

Juryens begrunnelse

Rus og psykiatri er et like krevende område som det er et viktig område. Kim Håkon Pedersen har ansvar for både budsjett, resultat og personell, med omtrent 40 ansatte, og han står bak en krevende omstilling som har gitt stor gevinst: Halvering av sykefravær, nytt hovedbygg, og ny turnus utarbeidet og implementert, og med meget godt resultat på arbeidsmiljøundersøkelsen. Dette er krevende lederoppgaver, med konkrete resultater, og juryen lar seg imponere av beskrivelsen av kandidatens kombinasjon av resultatoppnåelse og relasjonelle kvaliteter.

Kim Håkon har lykkes i å skape et godt arbeidsmiljø og en god arbeidsplass som leverer viktige tjenester til kommunens brukere, og juryen er overbevist om at Kim Håkon Pedersen både vil ha god nytte av Solstrandprogrammet Accelerate, og tilføre programmet interessante og viktige perspektiver.