Foto av Rick Gebhardt fra Unsplash

Forsikring for elsparkesykkel

| 04.03.24

Fra 1. januar 2023 ble det påbudt med egen ansvarsforsikring for alle elsparkesykler, ståhjulinger og andre små elektriske kjøretøy. 

Hva er små elektriske kjøretøy?

Små elektriske kjøretøy er elektriske sparkesykler, store og små ståhjulinger, ståbrett og elektriske skateboard. 

Elsykkel regnes ikke som lite elektrisk kjøretøy og trenger ikke denne forsikringen. 

Derfor må du forsikre elsparkesykkelen

Elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy er omklassifisert til kjøretøy med forsikringsplikt. Det betyr at du etter loven plikter å ha en egen ansvarforsikring som dekker skade på andre personer og andres ting, og eventuelle skader på føreren av kjøretøyet. 

Unngå økonomisk ruin med ansvarforsikring

Dersom et uforsikret kjøretøy forårsaker skade, kan både eier og bruker av kjøretøyet bli holdt erstatningsansvarlig. KLP Skadeforsikrings fagansvarlig for motorvogn, Stian Hagen, forteller at dette gjelder skader som kan oppstå ved vanlig bruk, flytting, oppbevaring, lading og andre hendelser.

– Uten forsikring blir du som privatperson holdt økonomisk ansvarlig, og må selv betale alle materielle skader og skader på personer. I verste fall kan du bli økonomisk ruinert, sier han. 

Sjekk pris på ansvarforsikring for elsparkesykkel

Vær oppmerksom når du lader

Hagen sier at det nå i vinterhalvåret kanskje er mest aktuelt å være oppmerksom på brann. Under lagring er det viktig å kjenne til risikoen knyttet til vedlikeholdslading av elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy. 

– Se for deg at du oppbevarer elsparkesykkelen i en felles garasje eller lignende, og det oppstår en brann som følge av teknisk svikt, gjerne under lading. En slik brann kan fort spre seg til andre kjøretøy og til bygningen. Her er ikke bare skadepotensialet veldig stort, erstatningsbeløpene kan også bli svært høye, påpeker han. 

Ansvarsforsikringen sørger for at du er tilstrekkelig forsikret. Den dekker 100 millioner kroner for skader på andres eiendom og eiendeler, og en ubegrenset sum for personskader. 

Tekniske krav til kjøretøyene

Det er flere tekniske krav for at de små elektriske kjøretøyene skal være lovlige, blant annet skal de

  • veie maksimalt 70 kg inkludert batteri
  • ikke være bredere enn 85 cm og ikke lengre enn 120 cm
  • være sperret for hastighet over 20 km/t

Produsenten skal ha satt på en hastighetssperre som gjør at det ikke er mulig å kjøre over 20 km/t med motorkraft.

Dersom kjøretøyet kan kjøre fortere enn 20 km/t, kan vi ikke forsikre det. – Skjer det en skade og makshastigheten er høyere enn 20 km/t, vil ikke forsikringen gjelde og du må regne med å betale alle skader selv, sier Hagen.

Han gjør også oppmerksom på at forsikringen bare gjelder i Norge. – Hvis du tar med deg sykkelen ut av landet, anbefaler jeg at du sjekker hvilke regler som gjelder der. 

Du kan lese mer om tekniske krav og regler på Vegvesenets hjemmeside.