Hund i døren på campingvogn

Slik unngår du skade på campingvognen

Sikkerhetsforskriftene sier hva du skal gjøre for å begrense eller unngå skader. Det samme gjelder for den som med din samtykke er ansvarlig for campingvognen. Erstatningen kan bli redusert eller falle bort hvis sikkerhetsforskriftene ikke overholdes

Vedlikehold og bruk

Motorvognen skal være utrustet slik at den er i trafikksikker stand. Gods skal sikres forsvarlig. Den skal ikke overbelastes og behandling/vedlikehold av motorvognen skal skje i henhold til fabrikantens/leverandørens anbefalinger, og i henhold til gjeldene bestemmelser i lov og forskrift. Fabrikantens serviceintervaller skal overholdes.

Førerkort

Føreren av motorvognen skal ha de førerkort, kjøresedler, bevis, sertifikater og attester som myndighetene krever for den klasse- og type motorvogn det gjelder.

Øvelseskjøring

Under øvelseskjøring skal elev og ledsager oppfylle gjeldende bestemmelser fastsatt i lov / forskrift om lovlig øvelseskjøring.

Nøkler

Nøkler skal oppbevares atskilt fra bilen når denne forlates og på en slik måte at de ikke kan benyttes av uvedkommende. Eier eller rettmessig bruker skal ha tilsyn med nøkler som ikke er i bruk eller sørge for at disse er innelåst i bygning eller rom i bygning. Biler med elektronisk startsperre skal uten unødig opphold få denne omprogrammert dersom nøkler er kommet på avveie.

Vognkort

Vognkortets del 2 skal oppbevares atskilt fra kjøretøyet og på en slik måte at det ikke kan benyttes av uvedkommende. Tap av vognkort skal umiddelbart meldes til trafikkstasjon.

Tyverisikring

  • Motorvogn skal holdes lukket og låst når det ikke er personer i den. Nøkkelen skal oppbevares betryggende og borte fra motorvognen.
  • I forbindelse med salg av motorvognen skal eieren eller en han/hun har bemyndiget til å bistå med salget, være i denne så lenge tenningsnøkkel befinner seg der.
  • Ekstra dekk og felger som ikke er i bruk, eller andre deler av motorvognen som er midlertidig avmontert, skal oppbevares i låst: bygning, rom i bygning eller i motorvogn. Uten hensyn til det som er nevnt foran, skal ekstra dekk/felger som oppbevares utenfor motorvogn, men i garasjeanlegg, i fellesgarasje eller i fellesrom/ -bod, være fastlåst/ -boltet til vegg, tak eller gulv.
  • Følgende gjenstander skal, når motorvognen forlates, befinne seg i separat, lukket bagasjerom uten vinduer: Mobiltelefon ('lommetelefon') eller telefon som med enkle håndgrep også kan brukes separat, uten tilknytning til anlegg fast montert i motorvognen, løse datamaskiner og tilbehør, kamerautstyr, ting av edelt metall, perler, edelstener og pels.
  • Om natten, i tiden fra man setter motorvognen fra seg om kvelden, til man tar den i bruk igjen, og i alle tilfeller i tiden mellom kl 00.00 og kl 06.00, skal bagasje ikke befinne seg på motorvognens tak.

Sikring av fører og passasjer

Fører og passasjer skal bruke sikkerhetsbelte eller annen påbudt sikring i henhold til gjeldende bestemmelser i lov/forskrift. Bilen skal være utstyrt med godkjent refleksvest som er lett tilgjengelig fra førerplass. Ved nødstans skal vesten brukes når fører beveger seg utenfor motorvognen.