Vilkår og betingelser for bruk av Apple Pay med betalingskort fra KLP Banken

Innledning

Disse vilkårene gjelder når du registrerer og bruker betalingskortet ditt fra KLP Banken i Apple Pay. Vilkårene gjelder i tillegg til eksisterende kortavtale som du aksepterte da du bestilte kortet.

De til enhver tid gjeldende vilkårene for bruk av kort fra KLP Banken i Apple Pay vil være tilgjengelig på nettsiden vår, samt via Lommebok-appen på enheten din. Vi gjør oppmerksom på at du selv aksepterer Apples vilkår for Apple Pay ved å ta i bruk Apple Pay.

Kort beskrivelse av Apple Pay

Apple Pay er en betalingsmetode der kortet (kortnummeret) du har lagt inn erstattes med en digital kopi av kortet (token) og der iPhone eller den mobile enheten benyttes til å bekrefte betalinger med Apple Pay. Tjenesten fungerer i alle butikkterminaler som aksepterer kontaktløs betaling (NFC), og i nettbutikker og apper som godtar Apple Pay. 

Ved å benytte den mobile enheten til betaling, godkjenner du betalingstransaksjonen. Du kan se de siste ti betalingene i Lommebok-appen, og du kan også se alle utførte betalinger i nett- og mobilbanken.

Sikkerhet

Av sikkerhetsmessige grunner blir det laget et unikt digitalt kortnummer (token) som brukes i den mobile enheten, og dette gjør faren for misbruk mindre.

Som bruker må du ha god kontroll og oversikt over den mobile enheten og gjøre tiltak for å beskytte den. Slike tiltak er å aktivere låsefunksjon på den mobile enheten samt aldri opplyse om den mobile enhetens PIN-kode eller annen sikkerhetsinformasjon til andre, akkurat som at du ikke skal dele kortets PIN-kode med andre.

Personvern

KLP Banken er behandlingsansvarlig for de registrerte personopplysningene dine som er knyttet til betalingskortet ditt fra KLP Banken.

Banken vil behandle personopplysninger og informasjon om betalingstransaksjoner, for å oppfylle vår avtale med deg. Her finner du utfyllende informasjon om bankens personvernregler.

KLP Banken vil ikke overføre personopplysninger til Apple gjennom bruk av betalingskort fra KLP Banken i Apple Pay. Apple er selvstendig behandlingsansvarlig for personopplysninger som du legger inn i Lommebok-appen.

Ansvar

Apple Pay er en tjeneste som leveres fra Apple, og du inngår selv en avtale med Apple ved å ta i bruk Apple Pay.

Banken er ikke ansvarlig for avtalen du inngår med Apple, og banken er heller ikke ansvarlig for eventuelle feil i Apple Pay programvare. Det samme gjelder avtalene som gjelder for, samt sikkerheten og funksjonene i, den mobile enheten som du bruker til Apple Pay.

Ansvar ved misbruk av betalingskortet ditt fra KLP Banken gjennom Apple Pay følger vilkårene i kortavtalen som du har inngått med KLP Banken.

Sperring av tjenesten

Banken kan sperre kortets tilknytning til Apple Pay ved svindel, mistanke om svindel eller dersom kortet misligholdes.

Selv om banken har sperret tilgangen din til kortet gjennom Apple Pay, kan kortet fremdeles brukes til betalinger på vanlig måte, med mindre kortet også blir sperret.

Sperring og sletting av kort

Dersom den mobile enheten som brukes til Apple Pay mistes, blir stjålet eller på andre måter blir gjort tilgjengelig for andre, skal banken kontaktes omgående, slik at kortets tilgang til Apple Pay fjernes.

Avtaletid og oppsigelse

Du kan når som helst si opp denne avtalen ved å slette kortet ditt fra Lommebok-appen.

Dersom avtalen mellom banken og Apple som gjelder Apple Pay avsluttes eller etter bankens syn endres betydelig, vil denne avtalen om bruk av Apple Pay med betalingskort fra KLP Banken falle bort. Da vil du ikke lenger kunne betale med betalingskortet ditt fra KLP Banken i Apple Pay. Hvis dette skulle skje, vil KLP Banken varsle deg om dette.