mockDrop_skattekort

Sjekk om du må justere skattekortet ditt

| 22.12.23

Skattetrekksmeldingen blir sendt ut i løpet av desember. Den viser inntekter, utgifter, formue og gjeld Skatteetaten tror du vil ha i 2024. Hvis opplysningene ikke stemmer, har du selv ansvar for å endre skattekortet.

Unngå å betale for lite eller for mye skatt

Gjør du endringer på skattekortet nå, unngår du å betale for lite eller for mye skatt. Finn ut hvor mye du kommer til å betale i rentekostnader på boliglånet ditt i 2024, og juster beløpet deretter på skattekortet. Det kan også være andre endringer i livssituasjonen din som gjør at du bør justere opplysningene i skattekortet ditt.

Sjekkliste for når du burde justere skattekortet

Har du hatt, eller vet du vil få store endringer i inntekt, formue eller fradrag, bør du endre skattekortet. For eksempel hvis du:

 • har endringer i rentekostnader
 • begynner å jobbe eller bytter jobb
 • har kjøpt bolig eller bil og tatt opp lån
 • har barn som begynner i barnehage, eller som slutter på skolefritidsordning (SFO)/ aktivitetsskole (AKS)
 • blir aleneforsørger
 • har blitt permittert
 • har fått lengre eller kortere vei mellom hjem og arbeidssted
 • blir ufør
 • har blitt pensjonist
 • har begynt å ta ut hel eller delvis alderspensjon, eller AFP
 • endrer pensjonsgrad
 • har sluttet i lønnet stilling og bare har pensjon
 • endrer pensjon fra uførepensjon eller etterlattepensjon til alderspensjon
 • får en endring i andre skattepliktige trygdeytelser
 • blir enke eller enkemann
 • har overgangsstønad som tar slutt
 • ser at opplysningene i skattekortet ikke er riktig

Kilde: Skatteetaten. 

På Skatteetaten.no kan du gjøre endringer på skattekortet, og finne svar på det du lurer på om skattekortet ditt.

Slik finner du dine rentekostnader på boliglån

I nedbetalingsplanen finner du hva dine forventede rentekostnader for boliglånet blir i 2024.

 1. Logg inn i nettbanken
 2. Velg Meny og Mine Lån
 3. Trykk på lånet og velg Nedbetalingsplan

Fordeling av gjeldsrenter mellom låntakere

Har du lån sammen med noen? Da kan det være lurt å vite at gjeldsrentene bør fordeles slik dere tenker å betale dem.

Summen som skal fordeles ved flere låntakere er totalsummen som står oppgitt i nedbetalingsplanen. 

Les mer om lån og renter på Skatteetaten.no.