Demning på fjellet vinter

Slik jobber KLP Banken med FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift

15.03.21

KLP Banken signerte FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift ved lanseringen av disse i september 2019. Nå, 18 måneder senere, publiserer vi vår påvirkningsanalyse og rapporten vi har levert til FN om vårt arbeid med implementering av prinsippene.

Da vi signerte FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift forpliktet vi oss til å ta følgende tre steg i arbeidet med å forbedre hvordan vi påvirker, og bidrar til samfunnet:

  1. Analyser nåværende påvirkning på mennesker og planet
  2. Basert på denne analysen, sette mål der vi har størst innvirkning, og implementere målene 
  3. Offentlig rapportere om fremdriften

Formålet med prinsippene er å bidra til at finanssektoren utvikler seg i tråd med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. Et av kravene fra FN er at vi må levere en rapport om arbeidet vårt så langt, senest 18 måneder etter vi sluttet oss til prinsippene. Tiden for dette er nå kommet, og vi publiserer nå vår første rapport til FN. Samtidig publiserer vi også vår påvirkningsanalyse som viser hvordan KLP Banken påvirker med vår drift.

I arbeidet med påvirkningsanalysen vår har vi benyttet et verktøy fra FN for å bedre forstå hvor KLP Banken faktisk påvirker i positiv og negativ retning (UNEP FI's "Portfolio Impact Analysis Tool). Dette har gitt oss et grunnlag for å sette konkrete mål for bankens videre arbeid med FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift og samfunnsansvar.

Les vår påvirkningsanalyse

Les vår rapport til FN

Les mer om FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift