Mobiltelefon mobilbank

Oversikt over kontaktpersoner

Alle kunder med offentlig tjenestepensjon har en dedikert kontaktperson i KLP. Her finner du oversikt over våre kunde- og salgsledere.

Kommuner og fylker

Rune Rosberg
Tlf. 47 82 02 61

Wenche Westby (Oppland)
Tlf. 95 77 49 55

Tor Erik Aune (Hedmark)
Tlf. 48 28 16 29

Siril Solberg Linde
Tlf. 93 01 82 21

Ole Fredrik Hynne
Tlf. 40 28 57 74

Jon Håvard Davidsen
Tlf. 92 49 97 54

Helge M. Nielsen 
Tlf. 46 88 63 06

Even Blath Jarlseth (Troms)
Tlf. 95 42 69 89

Thomas Wiik Tønnesen (Finnmark)
Tlf. 97 76 55 48

Jøran Østom (tidligere Nord-Trøndelag)
Tlf. 93 28 62 38

Kathrine Andersen (tidligere Sør-Trøndelag)
Tlf. 41 64 82 86

Frode Berge (Hordaland)
Tlf. 95 74 51 71

Anders Austrheim (Sogn og Fjordane)
Tlf. 41 85 87 49

Bodil Dimmen
Tlf. 95 77 49 92

Harald Ramon Hagen (Akershus)
Tlf. 41 55 82 15

Kathrine Andersen (Akershus)
Tlf. 41 64 82 86

Gry Løvlund (Akershus)
 

Rune Roalkvam (Buskerud)
Tlf. 90 52 59 89

Erling Bendiksen (Østfold)
Tlf. 91 63 93 35

Bedrifter

Rune Rosberg
Tlf. 47 82 02 61

Wenche Westby (Oppland)
Tlf. 95 77 49 55

Tor Erik Aune (Hedmark)
Tlf. 48 28 16 29

Frode Ekker
Tlf. 99 00 28 29

Ole Fredrik Hynne
Tlf. 40 28 57 74

Jon Håvard Davidsen
Tlf. 92 49 97 54

Merethe Thunestvedt
Tlf. 90 57 23 52

Frode Ekker
Tlf. 99 00 28 29

Helge M. Nielsen
Tlf. 46 88 63 06

Even Blath Jarlseth (Troms)
Tlf. 95 42 69 89

Thomas Wiik Tønnesen (Finnmark)
Tlf. 97 76 55 48

Jøran Østom  (tidligere Nord-Trøndelag)
Tlf. 93 28 62 38

Kathrine Andersen (tidligere Sør-Trøndelag)
Tlf. 41 64 82 86

Frode Ekker (Hordaland)
Tlf. 99 00 28 29

Anders Austrheim (Sogn og Fjordane)
Tlf. 41 85 87 49

Bodil Dimmen
Tlf. 95 77 49 92

Gry Løvlund (Akershus)
Tlf. 91 63 75 42

Kathrine Andersen (Akershus)
Tlf. 41 64 82 86

Rune Roalkvam (Buskerud)
Tlf. 90 52 59 89

Erling Bendiksen (Østfold)
Tlf. 91 63 93 35

Helseforetak

Natalia Ebbesen
Tlf. 97 96 85 91

Eirik Johansen
Tlf. 915 21 907

Pål Kristiansen
Tlf. 90 88 61 33

Pål Kristiansen
Tlf. 90 88 61 33

Stephan Hüber
Tlf. 91 34 93 10