Oversikt over kontaktpersoner

13.10.17

Alle kunder med offentlig tjenestepensjon har en dedikert kontaktperson i KLP. Her finner du oversikt over våre kunde- og salgsledere.

Kommuner og bedrifter

Kunde og salgsleder:
Gry Løvlund 916 37 542

Kunde og salgsleder:
Rune Rosberg 47 82 02 61

Kunde og salgsleder:
Rune Roalkvam 905 25 989

Kunde og salgsleder:
Thomas Wiik Tønnesen 977 65 548

Kunde og salgsleder:
Tor Erik Aune 482 81 629

Kunde og salgsledere:

For kommuner og fylkeskommune
Frode Berge 957 45 171

For bedrifter:
Frode Ekker 990 02 829

Helge M Nielsen 468 86 306

Kunde og salgsledere:

For kommuner og fylkeskommune
Rune Trones: 909 57 512

For bedrifter:
Frode Ekker 990 02 829

Kunde og salgsleder:
Jøran Østom 932 86 238

Kunde og salgsleder:
Kathrine Andersen 416 48 286

Kunde og salgsledere:
Ole Fredrik Hynne 402 85 774
Jon Håvard Davidsen 924 99 754

Kunde og salgsleder:
Wenche Westby 957 74 955

Kunde og salgsledere:
For kommuner og fylkeskommune:
Torgils Milde 909 57 514
For bedrifter:
Frode Ekker  990 02 829
Helge M Nielsen  468 86 306

Kunde og salgsleder:
Anders Austrheim 418 58 749

Kunde og salgsleder:
Bodil Dimmen 957 74 992

Kunde og salgsleder:
Even Blath Jarlseth 954 26 989

Kunde og salgsleder:
Rune Rosberg 478 20 261

Kunde og salgsleder:
Hilde Kjus 930 08 330

Kunde og salgsleder:
Erling Bendiksen 916 39 335

Kunde og salgsleder for bedrifter
Merethe Thunestvedt  905 72 352

Helseforetak

Kunde og salgsleder:
Natalia Ebbesen, 979 68 591
Mariann Killi Bjølverud, 976 83 368

Kunde og salgsleder:
Pål Kristiansen, 908 86 133

Kunde og salgsleder:
Pål Kristiansen, 908 86 133

Kunde og salgsleder:
Stephan Hüber, 913 49 310