Leveranseplan 2024

Her finner du oversikt over avtalte leveranser fra KLP til kunder med avtale om offentlig tjenestepensjon i KLP. Dette gjelder datoer for fakturering av pensjonspremie, frister for lønnsrapportering, kundeskriv og aktuarberegninger.

FAKTURERING PENSJON

FAKTURAUTSENDELSE

INFORMASJON

1. Kvartal

04.01.2024

Pensjonspremien faktureres forskuddsvis per kvartal og med eventuelle endringer fra tidligere kvartal. Faktura sendes som EHF eller på papir. Faktura og bilag er tilgjengelig på kundesiden.  

2. Kvartal

03.04.2024

 

3. Kvartal

03.07.2024

 

4. Kvartal

03.10.2024

 

Reguleringspremie lønn og G

05.07.2024

Premien dekker den årlige reguleringen av pensjonsforpliktelsene som følger av lønns- og trygdeoppgjør

Innkreving av egenkapitaltilskudd

11.06.2024

Årlig innkreving av egenkapitaltilskudd. Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift av egenkapitaltilskuddet.

Frister for lønnsrapportering

Siste frist

Informasjon

1. Kvartal

27.03.2024

Lønnsfiler må godkjennes innen frist for at endringene skal bli med i grunnlaget for førstkommende kvartalsfakturering.

2. Kvartal

26.06.2024

 

3. Kvartal

25.09.2024

 

4. Kvartal

27.12.2024

 

 

 

 

Statistikk og rapporter

Leveres inn

Informasjon

Statusrapport 4. kvartal 2023

18.01.2024

Rapport som viser nøkkeltall, bestand, nyttig informasjon fra KLP mm. Produseres for kunder med flere enn 5 ansatte.

Statusrapport 1. kvartal 2024

26.04.2024

 

Statusrapport 2. kvartal 2024

23.08.2024

 

Statusrapport 3. kvartal 2024

24.10.2024

 

Statusrapport 4. kvartal 2024

23.01.2025

 

 

Premie og pensjonskostnader

 

Leveres innen

  Informasjon

Kontoutskrift forsikringsreskontro 2023

10.01.2024

Detaljert oversikt over alle premiebelastninger og innbetalinger, inklusiv bevegelser på premiefondet i løpet av året. Tilbakeført overskudd for det aktuelle år fremkommer ikke på denne oversikten, da det ikke er klart på det tidspunkt kontoutskriften produseres. 

Premieoversikt for 2023

12.01.2024

Viser fakturert premie for hvert kvartal og totalt i løpet av året, fratrukket midler fra premiefond. Oversikten kan brukes til å finne summen som er grunnlag for arbeidsgiveravgift.

Avstemte GKRS beregninger for 2023

15.01.2024

Endelig beregning av pensjonskostnader. Det er denne beregningen dere skal benytte i årsregnskapet.

NRS beregninger-avstemt 2023/oppdatert 2024 for helseforetak

22.01.2024

Viser endelige regnskapstall og nødvendige noteopplysninger for fjoråret, samt en oppdatert beregning for inneværende år. Leveransen inneholder selve beregningen, følgeskriv og nøkkeltallsoversikt. 

NRS beregninger-avstemt 2023/oppdatert 2024 for bedrifter

25.01.2024

Viser endelige regnskapstall og nødvendige noteopplysninger for fjoråret for bedrifter som fører etter NRS eller IAS19, samt en oppdatert beregning for inneværende år. Leveransen inneholder selve beregningen, følgeskriv og nøkkeltallsoversikt. 

 

Noteinformasjon 2023, Kirkelig fellesråd

01.02.2024

En oversikt med informasjon om hvilke tall som skal legges inn i pensjonsnoten for fjoråret. Leveransen inneholder en premieoversikt og noteopplysninger.

Egenkapitaltilskudd for 2023

01.02.2024

Viser innbetalt egenkapitaltilskudd for foregående år og gir informasjon om hvordan egenkapitaltilskuddet skal føres i regnskapet.

GKRS beregninger - oppdatert budsjett 2024

17.04.2024

Et oppdatert budsjett over regnskapstallene for kommuner, fylkeskommuner og kommunale bedrifter for inneværende år. Leveransen inneholder selve beregningen, følgeskriv, premieprognose og nøkkeltalsoversikt. 

Kontoutskrifter for 2023

31.05.2024

Kontoutskriften gir en fullstendig økonomisk oversikt over deres pensjonsforhold i KLP. Dokumentet kan brukes som støtte ved planlegging og likviditetsmessig budsjettering for det påfølgende året

NRS beregninger til helseforetak, budsjett 2025

14.06.2024

Et budsjett over regnskapstallene for neste år. Leveransen inneholder selve beregningen, følgeskriv, premieprognose og nøkkeltalsoversikt.

Premie og tilskuddssatser for 2025

01.09.2024

Dokumentet viser premieprognose for året basert på forventet lønns- og trygdeoppgjør. Dokumentet kan brukes som støtte ved planlegging og likviditetsmessig budsjettering for kommende år.

GKRS beregninger, oppdatert 2024 og budsjett 2025

16.09.2024

Et oppdatert budsjett over regnskapstallene for kommuner, fylkeskommuner og kommunale bedrifter for inneværende år, samt et første budsjett for neste år. Leveransen inneholder selve beregningen, følgeskriv, premieprognose og nøkkeltallsoversikt.

Premie og tilskuddssatser for 2025 for lukkede ordninger

01.10.2024

Denne oversikten viser hva som kan forventes av pensjonspremie i året som kommer. Dokumentet kan brukes som støtte ved planlegging og budsjettering. Viser forventede satser for premie, tilskudd og reguleringspremie. 

Økonomiplan-prognose

11.10.2024

Dette er en oppdatert prognose av innbetalinger, pensjonskostnader og premieavvik. Blir produsert for kommuner og fylkeskommuner. 

Premieoversikt 2024

16.10.2024

En foreløpig oversikt over fakturert premie for hvert kvartal og totalt i løpet av inneværende år, fratrukket midler fra premiefond. 

NRS beregninger for bedrifter, budsjett 2025

16.10.2024

Et budsjett for neste år over regnskapstallene for bedrifter som fører etter NRS. Leveransen inneholder selve beregningen, følgeskriv, premieprognose og nøkkeltallsoversikt.

 

Premieoversikt 2024-endelig

15.01.2025

Dette er en oversikt over premie/tilskudd som er fakturert i løpet av året som skal inkluderes i regnskapsføring og pensjonsnote. Oversikten kan også brukes til å finne summen dere skal bruke som grunnlag for å betale arbeidsgiveravgift av.

Avstemte GKRS beregninger 2024

15.01.2025

Viser endelige regnskapstall og nødvendige noteopplysninger for kommuner, fylkeskommuner og kommunale bedrifter for fjoråret. Leveransen inneholder selve beregningen, følgeskriv og nøkkeltallsoversikt. 

NRS-beregninger for helseforetak-Avstemt 2024/ oppdatert 2025

22.01.2025

Viser endelige regnskapstall og nødvendige noteopplysninger for helseforetakene for fjoråret, samt en oppdatert beregning for inneværende år. Leveransen inneholder selve beregningen, følgeskriv og nøkkeltallsoversikt.

NRS-beregninger for bedrifter-Avstemt 2023/ oppdatert 2024

24.01.2025

Viser endelige regnskapstall og nødvendige noteopplysninger for fjoråret for bedrifter som fører etter NRS, samt en oppdatert beregning for inneværende år. Leveransen inneholder selve beregningen, følgeskriv og nøkkeltallsoversikt. 

Noteinformasjon 2023, Kirkelig fellesråd

31.01.2025

En oversikt med informasjon om hvilke tall som skal legges inn i pensjonsnoten for fjoråret. Leveransen inneholder en premieoversikt og noteopplysninger.