Bil_Sommer-1

Meld skade, tap og sykdom

Trenger du å melde skade, tap eller sykdom på vegne av virksomheten du jobber i? 

Her finner du nyttig informasjon om hva vi kan hjelpe med, og hvordan du melder hendelsen.

 

kranbil

Problemer langs veien?

Ring KLP Veihjelp

22 03 20 70

Er det telefonkø, kan du hoppe over køen og registrere saken din på nett

Start registrering

bil

Reparere eller skifte bilrute

Ring Hurtigruta Carglass
98 70 95 00

eller Riis Bilglass
98 70 90 09

mobilbank

Øyeblikkelig hjelp ved sykdom/ulykke i utlandet

Ring alarmsentralen SOS

+47 22 96 50 46

Er det telefonkø, kan du hoppe over køen og registrere saken din på nett 

Start registrering

Her melder du bilskader

Alle som kjører virksomhetens kjøretøy kan melde bilskader her uten å logge inn på Kundeside. 

Du trenger bare bilens registreringsnummer for å starte skademeldingen. Hvis du har fylt ut et skademeldings-skjema, kan du laste det opp som vedlegg.

NB! Skader på din private bil må du melde ved å logge inn på Min Side.

Meld skade på Kundeside

På Kundeside melder dere skade, tap og sykdom på 

 • barneulykke
 • bil og maskin
 • eiendom, næringsdrift og bygg under oppføring
 • innbrudd
 • verdigjenstand
 • yrkesskade/-ulykke

I tillegg kan dere se status på innmeldte skader og finne skadestatistikk.

Logg inn Kundeside

Meld skade via kontaktskjema

Bruk vårt sikre kontaktskjema for å melde skade, tap eller tyveri på disse forsikringene:

 • ansvar
 • avbrudd
 • båt
 • kriminalitet
 • reise (jobbreise, og fritidsreise når du har reiseforsikring dekket av arbeidsgiver)
 • transport

Gå til sikkert kontaktskjema

For disse forsikringene må dere først fylle ut skademeldingsskjema (pdf), før dere sender det inn via kontaktskjemaet:

 • annen sykdom
 • gruppeliv
 • kollektiv ulykke
 • sykelønn

Hva gjør jeg ved...

Ved skade/tyveri av gjenstander

 • Tyveri eller ran må straks meldes til lokalt politi. Sørg for skriftlig bekreftelse.
 • Ved skade på eller ved bortkommet bagasje, må dette meldes til vedkommende fly-/ transportselskap før du forlater flyplassen.

Ved sykdom

 • Sørg for å få kvitteringer for alle utlegg. Hvis utgiftene blir så store at du ikke kan betale selv, skal reiseforsikringskortet forevises eller avtalenummer (policy no) oppgis, slik at lege/sykehus kan sende regningen direkte til oss.
 • Ved alvorlige og/eller akutte hendelser som behandlingskrevende sykdom, ulykke, hjemtransport og tilkalling kan du kontakte alarmsentralen SOS som er åpen 24 timer i døgnet på telefon +47 22 96 50 46.

Viktig informasjon

 • Lagre disse telefonnumrene og avtalenummer (policy no) på mobilen før avreise.
 • Når du ber om hjelp, trenger KLP/alarmsentralen SOS opplysninger om ditt og kommunens/bedriftens navn, avtalenummer (policy no) og gyldighetsdato.
 • Ved sykdom/sykehusinnleggelse bør du notere legens/sykehusets navn, adresse og telefon-/ telefaksnummer for å få forenkle din egen og forsikringsselskapets oppfølging.

Meldes en barneulykke til NAV, er dette ensbetydende med at hendelsen også er meldt til KLP. Det er da ikke nødvendig å melde inn skaden på skademeldingsskjema til KLP. Vi trenger heller ikke å få tilsendt legeerklæring. Skulle hendelsen føre til en senskade, tar vi kontakt med legen for å innhente relevant informasjon.

Ved innsending av skademeldingsskjema må det signeres av både skadelidte/foreldre og av skolen/barnehagen.

Kollisjon med annet kjøretøy

 • Har du kollidert med et annet kjøretøy, må du fylle ut Europeisk skademelding i samarbeid med føreren av det andre kjøretøyet. Dette skjemaet skal ligge i bilen/arbeidsmaskinen.
 • Det er viktig at eget forsikringsselskap så snart som mulig mottar gjenpart av felles undertegnet skademelding. Skjemaet kan skannes og lastes opp i den elektroniske skademeldingen.
 • Husk at personskade ved biluhell alltid skal meldes til politiet.
 • Mangler skjemaet Europeisk skademelding i bilen, kan du få det ved å kontakte klpskade@klp.no, nærmeste politistasjon, bilverksted eller bensinstasjon. Du kan også prøve nærmeste Narvesen-kiosk. Ha gjerne flere skjemaer liggende i bilen!

Bilskade (ingen andre kjøretøy involvert)

 • Bilskader meldes til KLP via Kundeside eller her (uten innlogging). Oppgi bilens registreringsnummer.
 • Kontakt et verksted for timeavtale. Skaden må takseres før den utbedres. Gi verkstedet beskjed om at det er en forsikringssak hos KLP, så vil verkstedet besørge takst av skaden før den blir reparert.
 • Egenandelen dekkes av den enkelte virksomhet.
 • Husk at personskade ved biluhell alltid skal meldes til politiet.

Mange virksomheter dekker glasskader selv. Kontakt din virksomhetsleder eller forsikringskontakt for å sjekke hvilke retningslinjer som gjelder for glasskader.

Typiske naturskader er storm, stormflo, skred og flom. Etter naturskadeforsikringsloven skal all forsikring av bygninger og løsøre mot brann også omfatte naturskade. Les mer om erstatningsordningene ved naturskade på naturskade.no.

Naturskade kan meldes på Kundeside.

Bærekraft i forsikring

KLP Skadeforsikring jobber med bærekraft i hele verdikjeden,
fra utformingen av forsikringene vi tilbyr,
til skadeoppgjør og forvaltning av premieinntektene.

Slik jobber vi med bærekraft