Tore Tenold

1,45 milliarder kroner i erstatninger

26.01.22

KLP Skadeforsikring mottok 42.300 skademeldinger i 2021, og utbetalte 1,45 milliarder kroner. To store skader er til sammen reservert med rundt 300 millioner kroner, og koronasykdom meldes nå som yrkesskade. 

Vi har hatt to store skader som til sammen er reservert med rundt 300 millioner. Vi har også fortsatt et uforholdsmessig høyt antall mellomstore skader mellom 5 og 25 millioner kroner, der samlet erstatning er på 119 millioner kroner.

Skadeforebygging fortsatt prioritert

Ingen av årets største skader skyldes påtenning fra uvedkommende. Problemstillingen er likevel svært aktuell, fordi et fellestrekk ved tidligere branner har vært at de har startet i søppelbeholdere i tilknytning til bygg. – Plassering og håndtering av søppelcontainere er derfor en prioritert problemstilling for oss, og noe vi vektlegger i alle skadeforebyggende aktiviteter, sier administrerende direktør i KLP Skadeforsikring, Tore Tenold.

Koronasykdom meldes nå som yrkesskade

Fra 1. mars 2020 ble covid-19 tatt inn i listen over sykdommer som kan godkjennes som yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning. I 2021 mottok vi 352 skademeldinger om koronasykdom og vaksinering. - De fleste ser ut til å bli frisk igjen, men noen få saker tar lengre tid å utrede ferdig, noe som er vanlig ved yrkessykdom, sier Tenold.

På grunn av covid-19 synes vi også å se lavere aktivitet for enkelte skader, særlig innen kjøretøyforsikring, men den økonomiske effekten er vanskelig å fastslå. Reiseaktiviteten økte generelt i Norge i fjor, men skadekostnadene knyttet til fritids- og reiseforsikring er fortsatt lavere enn normalt.

Dyre eiendomsskader

KLP Skadeforsikring mottok totalt 42.300 skademeldinger i fjor (41.900 i 2020), og betalte ut 1,45 (1,3) milliarder kroner i erstatninger. Av dette gikk 877 (700) millioner til å dekke 11.400 (11.000) skader i bedrifter og offentlig sektor. Totalt sett er eiendomsskadene i bedrifter og offentlig sektor de mest kostbare, med 455 (341) millioner kroner i utbetalinger.  

Godt forretningsresultat

KLP Skadeforsikring hadde god lønnsomhet og god vekst i 2021, og passerte to milliarder kroner i samlet premievolum. Målinger viser høy kundetilfredshet, og ifølge tilbakemeldingene fra kundene er de mest fornøyd med oppfølging og de skadeforebyggende rådene de får.