Veiarbeider på jobb i støvsky

Rydd rundt bedriftens bygg

03.09.21

Avfallsbeholdere og brennbart materiale inntil vegg er en stor brannrisiko, og en brann som starter her får store økonomiske konsekvenser for virksomheten. Det beste rådet vi kan gi, er å fjerne alt brennbart materiale og alle avfallsbeholdere som er brennbare og kan flyttes på.

Les mer for å få sjekklisten med konkrete råd om hvordan dere plasserer brennbart avfall og avfallsbeholdere.

Vi oppfordrer sterkt til at du bruker sjekklisten nedenfor. Den er basert på sikkerhetsforskriftene våre, og gir konkrete råd om hvordan dere plasserer brennbart avfall og avfallsbeholdere.

Del sjekklisten!

Dersom virksomheten eier eller bruker flere bygg, vet vi at du ikke kan sjekke alle byggene alene. Det er derfor viktig at du deler sjekklisten med vaktmestere, byggdriftere og driftsteknikere for hvert enkelt bygg.

Informer også leietakere og innleide entreprenører

Det er viktig at dere også fjerner utendørs søppelbeholdere og annet brennbart materiale, dersom dere har leietakere i bygget.
Som bygningseier er det ditt ansvar at leietakere får informasjon om hva som er riktig plassering av avfallsbeholdere og avfall generelt.
Husk at også innleide entreprenører og arbeidskraft skal kjenne til disse instruksene dersom virksomheten planlegger byggeaktivitet i sommer. Del gjerne sjekklisten med dem.

Brann - mer enn økonomiske konsekvenser

Når en virksomhet brenner, får det langvarige konsekvenser for mange mennesker. Ikke bare forsvinner arbeidsplassen, det sosiale fellesskapet med kollegene blir også påvirket. Kundene deres blir også berørt. Det krever mye ressurser å organisere drift i midlertidige lokaler, det gjør også gjenoppbyggingen eller planleggingen av et nytt bygg.
Vi ønsker å redusere faren for brann i virksomheten din.

Lurer du på noe?

Ta kontakt med vår fagsjef for skadeforebygging, Geir Grønsholt, telefon 901 04 461, eller rådgiver Linda Brodin, telefon 971 42 458.

Sjekkliste for riktig plassering og oppbevaring av avfall 

Med noen enkle grep kan du redusere risikoen for brann på virksomhetens bygninger.

Fjern alle søppelbeholdere som henger utendørs på veggene til virksomhetens bygninger.

Avfallsbeholdere som det går an å flytte på, skal være låst fast (ikke bare låst).

Avstanden fra brennbar yttervegg skal være minst 5 meter. 

Håndter og oppbevar avfall og brennbart materiale slik at det ikke er fare for påtenning, selvantenning eller brannspredning - verken innendørs eller utendørs.

Plasser brennbart avfall som ikke har permanent tilsyn, og som ligger i eller utenfor container eller oppbevaringsenhet, slik at en brann ikke kan smitte til byggverk.

Du skal ikke plassere avfallet under tak eller halvtak, inntil eller under vindu- eller ventilasjonsåpning, eller på overdekket lasterampe.