Brann-avfall

Avfall til besvær

03.09.21

Avfall forårsaker mange branner og er et samfunnsproblem. Vi samarbeider med kundene for å redusere risikoen for brann ved avfallshåndtering. 

Slik plasserer dere avfalls-beholdere

Denne sjekklista viser hvor og hvordan virksomheten din skal plassere avfallsbeholdere for å redusere risikoen for brann. 

Last ned sjekklista (pdf)

Kontakt oss

Vi tar gjerne en prat om avfallshåndtering og skadeforebygging for virksomheten din.

Thomas Nilsen: thn@klp.no
Geir Grønsholt: gg@klp.no
Linda Brodin: lb@klp.no

Avfallsbeholdere

Avfallsbeholdere skal plasseres minst 5 meter fra brennbar yttervegg. Ikke under tak eller halvtak, eller inntil vindu-/ventilåpninger eller på overdekket lasterampe.
Mobile enheter skal låses fast, slik at de ikke lett kan flyttes inntil vegg.

Ja, reglene gjelder for alle slags avfallsbeholder - fra små dunker til store containere.

Det er dessverre mange store bygningsbranner som har startet fordi avfallsbeholdere har begynt å brenne. Slike branner starter utvendig, noe som gjerne medfører unødig store konsekvenser. Det tar tid før de blir oppdaget, samtidig som varslingssystemer og automatiske slukkesystemer slår sent inn.

Påtenning er det vi har hatt mest problemer med. Men selvantennelser skjer også. Batterier som blir kastet i vanlig avfall kan selvantenne og gi en eksplosjonsartet brann. Dette kan også skje ved bolighus, med de følger det kan få.

Dersom brann i en avfallsbeholder sprer seg til et bygg, kan erstatningen bli drastisk redusert.

Skadeforebyggende kurs

Vi tilbyr ulike e-læringskurs og webinarer om skadeforebygging, sikkerhetsforskrifter og reduksjon av risiko. 

Se kurstilbudet her