Skjemaoversikt fra KLP

Her finner du en oversikt over ulike skjemaer KLP benytter i sin saksbehandling.

Illustrasjon av menneske som jobber på datamaskin

Pensjon

Skal du søke om pensjon? Vi ønsker at du fyller ut søknad elektronisk.
Søknad om alderspensjon, AFP eller uførepensjon gjør du lettest på Min side.