Skjemaoversikt fra KLP

Her finner du en oversikt over ulike skjemaer KLP benytter i sin saksbehandling.

Skal du søke om pensjon?

Da ønsker vi at du fyller ut søknaden elektronisk.Søknad om alderspensjon, AFP eller uførepensjon gjør du lettest på Min side.