Natalia Ebbesen, Pensjonsveileder i KLP.
Natalia Ebbesen, Pensjonsveileder i KLP.

Får du med deg pensjon fra ekstravakter?

Sykepleiere med flere små jobber kan gå glipp av pensjonsopptjening. – Mange vet ikke at de må si ifra om at de jobber flere steder, sier Natalia Ebbesen i KLP.

Alle sykepleiere har rett på pensjonsopptjening om de jobber i 20 prosent stilling eller mer. Det ikke alle vet er at dersom de jobber under 20 prosent hos en av flere arbeidsgivere, må de selv melde fra om det. 

- Det er frustrerende å oppdage den dagen du skal gå av med pensjon, sier Natalia Ebbesen, pensjonsveileder i KLP.

Det er totalen som teller

Ebbesen frykter mange kan gå glipp av pensjonsopptjening om de ikke passer på.

– Så lenge totalen blir 20 prosent eller mer, har du krav på pensjon. Jobber du for eksempel 50 prosent et sted og tar ekstravakter et annet sted, må du si fra til arbeidsgiveren der du tar sporadiske ekstravakter. Alle timene skal rapporteres til KLP, sier hun.

Du må selv gjøre arbeidsgiver oppmerksom på at du jobber flere steder.

– Gjør du ikke det, får du ikke tjenestepensjon av hele inntekten du har. Noen som i praksis har jobbet fulltid kan også risikere at de står registrert som deltidsarbeidende. Det har mye å si for pensjonen, sier Ebbesen.

Unge bør følge med

De som bare jobber små stillinger kan i verste fall oppleve å ikke bli meldt inn i pensjonsordningen i det hele tatt.
– Mange unge som jobber litt ved siden av studier for eksempel, er nok ikke klare over dette. 10 prosent her og 10 prosent der kan fort utgjøre mye i pensjon. Det bør de ikke gå glipp av, sier hun.

– Kan man ikke rette opp i dette senere?

– Jo, men vi kan ikke garantere det. Mange går ikke gjennom pensjonsopptjeningen sin før de skal gå av med pensjon. Og det kan være vanskelig å dokumentere små arbeidsforhold 30 år eller mer tilbake, sier hun.

Hvor mye er 20 prosent?

Det er naturlig å tenke at dette beregnes uti fra hvor mye du jobber per måned eller per år, mens pensjonsreglene sier timene skal fordeles per kvartal. Det kan bety at du kan jobbe 40 prosent i sommer, men siden det er to ulike kvartaler, kan det fort blir under 20 prosent i et av kvartalene for eksempel

Lurer du på hvor mye du som sykepleier må jobbe for å bli innmeldt i pensjonsordningen kan du lese mer her.

Fakta

  • Sykepleiere har rett på offentlig pensjon om de jobber i 20 prosent stilling eller mer. 
  • Er du sykepleier gjelder dette uansett om du jobber på sykehus eller i en kommune, ettersom pensjonsordningen er nedfelt i loven
sykepleiere i korridor på sykehus

Hvordan kan du som sykepleier regne ut stillingsprosent?

17.11.23

Som alderspensjonerte sykepleier kan du jobbe under innmeldingsgrensen på 20 prosent, uten å få redusert pensjonsutbetaling. Når du jobber under 20 prosent blir du ikke innmeldt i den offentlige tjenestepensjonordningen.

Det er vedtatt endring i innmeldingsreglene, men ikke når de skal gjelde fra.