Vi gir millioner tilgang til finansielle tjenester

Underutviklede finansinstitusjoner og manglende tilgang på finansielle tjenester som sparing, lån og forsikring for befolkningen hindrer fattigdomsreduksjon i utviklingsland.

Gjennom våre utviklingsinvesteringer bidrar vi til at millioner av kunder i disse landene får mulighet til å låne og spare for å styre sin egen økonomi. Dette bidrar til bedre levekår og økonomisk vekst, særlig for kvinner.

Sammen med ulike partnere har vi startet flere investeringsselskaper for ulike typer investeringer:  

  • Allerede i 2008 var vi med på å starte Nordic Microfinance Initiative (NMI) for å investere i utviklingsland. Gjennom NMI har vi bidratt til at nesten 9 millioner mennesker har fått tilgang til banktjenester, hvor flesteparten er kvinner. 

  • I 2014 dannet vi investeringsselskapet NorFinance, sammen med blant annet Norfund. Gjennom dette selskapet investerer vi i afrikanske banker. 

  • I 2016 gikk NorFinance sammen med Norfund og de nederlandske selskapene FMO og Rabobank om å starte investeringsselskapet Arise. I 2017 var Arise i drift. Formålet med dette selskapet er å bidra til økonomisk og sosial utvikling i Afrika gjennom ytterligere investeringer i afrikanske banker 

Les mer om vårt internasjonale engasjement

Gjennom direkteinvesteringer i Afrika og Asia når NMI rundt 10 millioner kunder, hvorav ~ 95% er kvinner og ~ 80% bor i landlige områder.
Gjennom direkteinvesteringer i Afrika og Asia når NMI rundt 10 millioner kunder, hvorav ~ 95% er kvinner og ~ 80% bor i landlige områder.
Foto: NMI

Pensjonspengene bidrar til økonomisk vekst i utviklingsland

28.06.21

Mange mennesker i verden lever i fattigdom og får ikke mulighet til å ta små lån eller spare i vanlige banker. Derfor investerer KLP i selskaper som kan gi fattige tilgang til finansielle tjenester slik at de kan ta initiativ for å bedre egen økonomi og forsørge seg og sin familie.

Norfund NMI utviklingsland

Nye 120 millioner til utviklingsland

04.06.19

Norsk Mikrofinansinitiativ (NMI) fyller ti år. KLP investerer 120 millioner kroner i et nytt fond, og bidrar til å styrke velferden for spesielt fattige kvinner i utviklingsland.

Jeanett Bergan

Blir mer aktsom som ansvarlig investor

04.06.20

KLP tar en enda mer aktiv rolle som ansvarlig investor. Selskapet har nylig vedtatt endringer i retningslinjene for hvordan vi vurderer risiko ved investeringer, og om vi skal ekskludere et selskap.