Verdien av gjensidig eierskap

Fellesskapet av samfunnsengasjerte eiere i kommune- og helse-Norge har siden 1949 løst utfordringer som små kommuner ikke har kunnet alene. Det gir stordriftsfordeler, effektivitet og lave kostnader, men også kraft i form av størrelse og eiermakt til å påvirke og bidra til å løse store utfordringer for jorda vår i årene som kommer. 

Vi jobber systematisk med å redusere klimaavtrykket i vår forvaltning av eiendom, utlån og foretak vi investerer i. 

Vi er et annerledes pensjonsselskap. Vi skal ikke maksimere lønnsomheten for å skape rikdom til private eiere. All verdiskapning går tilbake til våre eiere i kommune- og helse-Norge. Som partner skal vi styrke økonomien til eierne våre, lette hverdagen deres og gjøre dere til gode og attraktive arbeidsgivere. Det gjør at eierne våre har økonomi og energi til å fortsette med å gjøre gode ting for lokalsamfunnet og menneskene som bor der.