Verdien av gjensidig eierskap

Fellesskapet av samfunnsengasjerte eiere i kommune- og helse-Norge har siden 1949 løst utfordringer som små kommuner ikke har kunnet alene. Det gir stordriftsfordeler, effektivitet og lave kostnader, men også kraft i form av størrelse og eiermakt til å påvirke og bidra til å løse store utfordringer for jorda vår i årene som kommer. 

KLP er eid av dere i Kommune- og Helse-Norge, som et gjensidig eid selskap. Det betyr at våre kunder også er våre eiere, og det gjør KLP til et ganske annerledes finansselskap. Vi ender aldri i en spagat mellom eierinteresser og kundeinteresser. Som Kommune- og Helse-Norges eget pensjonsselskap har vi ingen annen agenda enn å sikre eierne våre det beste tilbudet til lavest mulig kostnad.  

Og det er kommunene, fylkeskommunene, helseforetakene og de kommunalt tilknyttede bedriftene som bestemmer hvilken retning vi skal ta. Representanter for eierne våre sitter både i styret, Foretaksforsamlingen og Generalforsamlingen. I tillegg innhentes innspill fra eierne våre både gjennom jevnlig kundekontakt og i etablerte ressursgrupper både for rådmenn og politikere. 

Stordriftsfordeler og lavere kostnader

Dermed kan vi også ta bedre beslutninger til alles beste. Ikke bare gir det stordriftsfordeler, effektivitet og lavere kostnader, men også en samlet eiermakt til å forvalte pensjonspengene på en måte som bidrar til å løse kommunenes utfordringer, samtidig som pengene vokser til fremtidige pensjonister trenger dem.  

All verdiskapning går tilbake til eierne våre

Vi skal nemlig ikke maksimere lønnsomheten for å skape rikdom til private eiere. All verdiskapning går tilbake til eierne våre i kommune- og helse-Norge. Det gjør at de har økonomi og energi til å fortsette med å gjøre gode ting for lokalsamfunnet og menneskene som bor der. Fellesskapet er eiermodellens store styrke. 

På vegne av eierne våre forvalter vi pensjonsrettigheter for cirka 470.000 medlemmer, 325.000 pensjonister og 245.000 tidligere medlemmer med pensjonsrettigheter.   

Offentlig tjenestepensjon

Dette er pensjonsordningen deres ansatte i kommunen har som en del av sin arbeidsavtale med dere. Pensjonsordningen er kompleks, men vi har samlet det viktigste for å gi dere en oversikt.

Offentlig tjenestepensjon kort fortalt

Dere er fremtiden

De offentlig ansatte får en stadig viktigere rolle i samfunnet. Dere er bærebjelken under den velferden vi alle nyter godt av i landet vårt. Skal dette fortsette må vi forvalte pensjonspengene på en bærekraftig måte.

Se hvordan vi jobber for fremtiden