persnickety-prints-bDDwMZ8k-ZA-unsplash Foto: Photo by Persnickety Prints on Unsplash

Pensjonspengene stemmer for en bedre samfunnsutvikling 

KLP er investert i mange selskaper, og hvert år stemmer vi på omtrent 7000 generalforsamlinger rundt omkring i verden.

Amazon sin generalforsamling

Et av selskapene KLP er eier i, er techselskapet Amazon. På Amazon sin generalforsamling i 2020 var det flere tema vi mener er viktige. Vi stemte for åpenhet rundt selskapets bruk av midler på lobbyvirksomhet, og vi stemte for å tette lønnsetterslepet for kvinner og minoriteter.

Vi stemmer alltid for forslag som tar selskapene i en mer bærekraftig og ansvarlig retning, enten det er for bedre likestilling, som reduksjon av lønnsgap mellom kjønn eller etniske grupper, eller forslag som styrker personvern eller fører til mer åpenhet om selskapets lobbyvirksomhet.

Når vi investerer pensjonspengene i aksjer, blir KLP deleier i selskapene. Det betyr at vi har stemmerett på Generalforsamlingen. Den stemmeretten bruker vi for å påvirke selskapene til å ha en sunn utvikling, både som selskap, for de ansatte og for samfunnet selskapet er en del av. Siden 2017 har vi stemt på alle Generalforsamlinger vi har fått mulighet til å stemme.

Se nøyaktig hvordan pensjonspengene dine har stemt, på over 25.000 generalforsamlinger.

Her kan du se hvordan KLP har brukt stemmeretten sin siden 2017. Det gjelder over 260 000 saker som har vært oppe til avstemming på Generalforsamlinger i selskaper KLP har investert pensjonspenger i.

Slik stemte KLP og KLP-fondene

Hvilke regler stemmer vi etter?

KLP og KLP-fondenes eierstyring og stemmegivning bygger på beste praksis innenfor selskapsstyring i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Her kan du lese hvilke retningslinjer vi følger når vi stemmer i Norske selskaper:

Våre retningslinjer for stemmegivning

Vi følger egne retningslinjer når vi stemmer i selskaper utenfor Norges grenser. Det at vi stemmer etter internasjonalt anerkjente prinsipper gjør at vi opptrer konsistent som eier. Det gir selskapene forutsigbarhet og de trenger ikke å bli overrasket over hva vi er opptatt av. Det at vi stemmer på samme måte som mange andre internasjonale investorer gjør også at vi får større gjennomslagskraft ;når vi stemmer. Sammen med de andre investorene blir vi sterkere.

Våre retningslinjer for stemmegivning internasjonalt

Vi stemmer også i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap, OECDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse og KLPs tilslutning til FNs Global Compact og FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI).

KLP er ranket som ‘responsible investor’

Se hva Fremtiden i våre hender skriver om bankers oppfølging av klima og rettigheter.

KLP i førersetet