Våre virkemidler for å påvirke

Pensjonspenger og hvordan de forvaltes er med på å forme samfunnsutviklingen. Vi i KLP bruker de muligheter som ligger i forvaltningskapitalen til å påvirke til en raskere utvikling mot et bærekraftig samfunn. 

Vi styrer derfor våre investeringer mot bærekraftige virksomheter. Vi tar opp problemstillinger med selskaper for å påvirke dem til en mer bærekraftig praksis. Vi stemmer på generalforsamlinger og støtter fremtidsrettede forslag som setter bærekraft på dagsorden. Vi er tydelige på hva vi mener ikke bidrar positivt til samfunnsutviklingen og som vi har valgt å ikke investere i.