krabbe trykktank

Krabbefisker til topps i KLP Trykktanken

En skulderskade tente ideen om en ny type krabbeteine. Nå planlegger gründeren å selge 2000 nyutviklede teiner allerede til neste år. 

- Jeg er målløs. Jeg har fått enorm drahjelp fra KLP Trykktanken, den lever virkelig opp til navnet sitt, sier en rørt Jim Harald Sæternes. Han står bak selskapet Proffteiner AS, som ble utropt som vinner av KLP Trykktanken Hav 22. I en intensiv måned har han og de andre deltakerne i KLP Trykktanken hatt tilgang til en rekke eksperter som har hjulpet bedriftene med å sette fart og retning på forretningsideene sine. 

Fra 15 innsendte prosjekt, ble fire plukket ut til å komme videre til trykktankprogrammet. Disse var: 

  • BlueLice, forebyggende innretning mot lakselus
  • Proffteiner AS, en ny type krabbeteine
  • Ny type rensefiskskjul, og  
  • Aviant, dronetransport for havbruk. 

- Juryen hadde en vanskelig oppgave. Alle presentasjonene var meget gode. Etter en totalvurdering bestemte juryen seg for at Jim og ideen Proffteiner AS ville være en verdig vinner, sier paneldeltakeren Aage Schaanning, finansdirektør i KLP. 

Ideen til Jim Harald Sæternes er en ny type krabbeteine som skal gjøre det enklere og mindre belastende å jobbe som yrkesfisker. For Sæternes, som selv er krabbefisker, gjorde en ødelagt skulder at jobben stod i fare. Det tente gnisten som skulle bli til Proffteiner AS. 

- Det har vært alt for store teiner utviklet i Norge. Mitt produkt skal kunne håndteres på en sjark ned til syv meter. I år skal femten fiskere teste teinene ulike steder oppover kysten. Så håper vi på å få produsert 2000 teiner neste år, klar til salg, sier Sæternes. 

Samarbeid gir vekst i Norge 

Trykktanksamlingen, som fant sted på Hitra, var et samarbeid mellom CoFounder, KLP, Blått Kompetansesenter, MoreFish, InnovArena og Havbruksparken Midt-Norge.  

- Gjennom KLP Trykktanken er vi med på å løfte de gode ideene, spesielt ut i regionene, sier Jan Biti, managing partner hos CoFounder. 

For KLP, som er finansiell partner, er det spesielt viktig å bidra til næringsutvikling lokalt i norske kommuner, men også sørge for god økonomisk avkastning på sikt. 

- Det er lite kapital, og spesielt lite risikovillig kapital til næringslivsprosjekter som er i en tidlig fase. Det er en viktig grunn til at vi nå ønsket å utvide samarbeid om KLP Trykktanken for nye tre år. Ikke bare jobber deltakerselskapene med løsninger vi som samfunn trenger fremover, men underveis skaper de også viktige arbeidsplasser i landets kommuner. For KLP gir det god avkastning, og gjør at vi kan bidra til lokal vekst. Rett og slett en vinn-vinn-situasjon for alle, sier Aage Schaanning fra KLP.   

Om KLP Trykktanken

KLP Trykktanken er en intensiv utviklingsprosess for å kvalifisere og utvikle forretningsideer og investeringsmuligheter i tidlig fase. Ved hjelp av et tverrfaglig team utvikles ideen mot en forretningsplan. KLP og CoFounder leder programmet, og samarbeider med SINTEF og regionale kunnskaps- og innovasjonsmiljøer, klynger og universiteter. KLP er med som finansiell partner.

Panelet for KLP Trykktanken Hav 22 besto av Runar Sivertsen, direktør for strategiske prosjekter SalMar; Malin Løfsnæs, eier i Bjørøya; Jakob Erikstad, daglig leder Trøndelag Stiftelsen; Janne Bøklepp, observatør fra Innovasjon Norge; Sigurd Bjørgo, leder maritim fagavdeling TFK og Aage Schaanning KLP.