Kumlokk med en krans av gress og planter

Derfor bryr pensjonsforvaltere og investorer seg om regnskogen

Institusjonelle investorer anerkjenner den enorme betydningen regnskogen har for biologisk mangfold og for lokale og globale nedbørsmønstre som er livsviktig for matproduksjon, drikkevann og industri.

Av den grunn har finanssektoren de siste årene lagt ned betydelig innsats i å forstå og begrense klimarisiko.

- Mens det har vært mye fokus på utslipp fra fossile brensler som kull og olje, har det vært mindre oppmerksomhet om utslipp fra tropisk avskoging. Rydding og brenning av skog avgir store mengder klimagasser og reduserer jordas evne til å lagre karbon. Å beskytte og gjenopprette skog og andre naturlige økosystemer kan bidra med så mye som en tredjedel av det som trengs for å hindre farlige klimaendringer, sier Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.

Hun sier at alt dette bidrar til betydelig finansiell risiko for bedrifter som knyttes til avskoging. Risiko for omdømmeskade, redusert markedstilgang og rettslige sanksjoner kan ha store økonomiske konsekvenser for bedrifter og deres aksjonærer.

- Til tross for denne økende bevisstheten i finanssektoren, synes investorene det er utfordrende å identifisere og adressere risikoer som følge av avskoging, sier Bergan.

Av den grunn har KLP, Storebrand og Regnskogfondet samarbeidet om å lage en innføring i hvordan investorer kan håndtere finansiell risiko knyttet til avskoging. Rapporten «Deforestation tools assessment and gap analysis: How investors can manage deforestation risk» gir en oversikt over eksisterende investorinitiativer på feltet, og vurderer hva slags datakilder, verktøy og metoder som er tilgjengelige og brukbare for blant annet risikoanalyse og eierskapsdialog. Samlet sett gir rapporten 13 anbefalinger for investorer, frivillige organisasjoner, ESG-dataleverandører og myndighetene for hvordan de kan løfte denne problemstillingen.