Ann-Elisabeth Tunli Moe. Avdelingsleder fond i KLP Kapitalforvaltning.
Ann-Elisabeth Tunli Moe. Avdelingsleder fond i KLP Kapitalforvaltning.

Småsparerne strømmet til KLP-fondene

KLP-fondene økte mest i fondsmarkedet i fjor. KLP-fondene har nå over 10 prosent markedsandel i personmarkedet, en økning fra 3,8 prosent i 2019.

Tallene fra Verdipapirenes forening (VFF) er klare. KLP Kapitalforvaltning sluttet året med en sterk nettotegning i desember, og total nettotegning på 2,2 milliarder kroner. Det er en nedgang fra 2021, men KLP topper listen over fondene som solgte mest av alle i personmarkedet i 2022, ifølge siste statistikk fra VFF som ble presentert nylig. KLP tar også markedsandeler.

– I 2019 hadde vi 3,8 prosent markedsandel i personmarkedet, nå har vi over 10 prosent sier avdelingsleder for fond i KLP Kapitalforvaltning, Ann-Elisabeth Tunli Moe.

Unge og kvinner langsiktige sparere
Selv om 2022 var preget av pandemi, krigsutbrudd og høyere renter ønsker nordmenn fortsatt å spare penger i fond.

– I et ustabilt økonomisk marked har flere sparere sett til indeksfond. Personkunder har i dag 25 prosent av sine aksjefondinvesteringer i indeksfond, sier Tunli Moe.

Avdelingslederen har sett på hvem som kjøper fondene, og spredningen er stor.

– Alle kjøper fond. Vi tror at brede globale og billige indeksfond er en god spareform for alle. Vi har over litt tid sett en økning blant kvinner som sparer i indeksfond, og vi ser også en god del unge sparere som er prisbevisste. Dette er sparere som har en langsiktig horisont og som har tro på KLP. De ønsker indeksfond, sier Tunli Moe.

KLP er et gjensidig eid selskap. Det betyr at kundene også er eiere og at alt overskudd går tilbake til kommuner og helseforetak i Norge.

– Vi er uten tvil til for å forvalte penger for eiere og ansatte i kommune- og helse-Norge. Stordriftsfordelene vi har i KLP gjennom å forvalte midler for KLP-konsernet, gjør at vi kan ha rimelige produkter. Det kommer også eierne til gode, sier Tunli Moe.

Enkel fondssparing for alle

Alt du trenger å vite om sparing i fond

Les mer og kjøp fond

Generell ansvarsfraskrivelse

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets risikonivå er basert på svingninger i fondets kurs siste fem år. I tillegg foreligger det likviditetsrisiko, operasjonell risiko og motpartsrisiko. Høyere risiko gir deg større potensiell avkastning på sikt, men sannsynligvis med større svingninger i spareperioden.

Denne informasjonen er ment som en generell informasjon til leseren og må ikke forstås som investeringsråd. Før kjøp oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Nøkkelinformasjon og prospekter innhentes ved å gå inn på respektive sider for hvert fond på klp.no. Ved kjøp får du andeler i fondet, ikke i fondets underliggende verdipapirer.