Sverre Thornes, Konsernsjef KLP
Sverre Thornes, Konsernsjef KLP

KLP investerer i milliardfond innen vindkraft

KLP er med som en av flere investorer i et helt nytt fond for tre eksisterende vindparker og fremtidige prosjekter på land. Totalsummen er 480 millioner euro – over 4,9 milliarder kroner.

Det er Fred Olsen Renewables (FOR) som inngår avtalene med KLP, MEAG og Keppel for vindparker på land. For KLPs del vil investeringen være i størrelsesorden 1,6 milliarder kroner. KLPs investering vil i første omgang rettes mot tre eksisterende vindparker i Norge (Lista) og Sverige (Fäbodliden og Högaliden). På sikt vil prosjektet opprette nye vindparker i Sverige og England.

– Denne investeringen med Fred Olsen Renewables er en god måte for KLP og de andre institusjonelle investorene å få tilgang til en sterk portefølje av landbaserte vindkraftinvesteringer. Et langsiktig partnerskap med en utvikler og operatør, for eksempel FOR, gir en attraktiv og forutsigbar avkastning, samtidig som den bidrar til å redusere CO2-utslippene og oppfylle ambisjonene i Paris-avtalen, sier konsernsjef i KLP, Sverre Thornes.

En fortsettelse av KLPs satsing på vindkraft

KLP har tidligere investert i vindkraft i 2018 med investeringen i Stena Renewable AB, og med investeringene i Skaftåsen AB og Odal Vind AS i 2020. I tillegg har KLP blant annet erfaring på lignende investeringsprosesser i Spania. Investeringsanalytiker Eric Nasby i KLP mener at erfaringene derfra gir gode muligheter til å bedømme de finansielle aspektene av dette prosjektet.

– Vi har god kjennskap til Fred Olsen Renewables som en stor industriell aktør innenfor vindkraft og deres adferd med tanke på KLPs krav til ansvarlige investeringer. Dette er en attraktiv og langsiktig investering som gir oss tilgang til en diversifisert portefølje av gode prosjekter med en erfaren utvikler som vil gi skala og forutsigbarhet i fem år fremover, sier Nasby.

Vindkraft_baerekraft_fremtid_teknologi_investering.jpeg