Kiran Aziz

KLP ekskluderer Adani Ports

Det norske pensjonsselskapet KLP ekskluderer Adani Ports og Special Economic Zone Limited på grunnlag av selskapets tilknytning til Myanmars militære brudd på fondets ansvarlige investeringspolitikk.

Aktsomhetsbasert uttrekk er gjennomført med den begrunnelse at Adanis virksomhet i Myanmar og dets forretningspartnerskap med landets militæret utgjør en uakseptabel risiko for å bidra til brudd på KLPs retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Dette er første gang KLP utfører aktsomhetsbasert uttrekk investering som er et nytt kriterium i retningslinjene for ansvarlige investeringer.

Adani Ports, Indias største havneoperatør, har blitt undersøkt av internasjonale investorer for sitt prosjekt om å bygge en containerhavn i byen Yangon på land leid fra et militært eid konglomerat i Myanmar.

Et militærkupp i Myanmar 1. februar og et påfølgende angrep mot masseprotester der hundrevis er drept, har ført til internasjonal fordømmelse og sanksjoner mot militære personer og militærkontrollerte enheter.

- Adanis virksomhet i Myanmar og dets forretningspartnerskap med landets væpnede styrker utgjør en uakseptabel risiko for å bidra til brudd på KLPs retningslinjer for ansvarlige investeringer, sier Kiran Aziz, senioranalytiker i KLP Kapitalforvaltning.

KLP, Norges største pensjonsfond, hadde en investering verdt ni millioner kroner ($ 1,05 millioner) i Adani Ports på tidspunktet for avgjørelsen.

Investeringen ble solgt fordi containerhavnen bygges på land som eies av Myanmar-militæret og at det er en "overhengende fare" for at de væpnede styrkene kan bruke havnen til å importere våpen og utstyr, eller som en marinebase.

- På denne måten kan havnen brukes av hæren til å fortsette sine brudd på menneskerettighetene, sier Kiran Aziz.

For mer informasjon kontakt:       

Kiran Aziz, senioranalytiker KLP Kapitalforvaltning, telefon 952 08 194